Ana Sayfa Ana Sayfa “Başarı iyi bir takım ve mutlu çalışanlar ile sağlanır”

“Başarı iyi bir takım ve mutlu çalışanlar ile sağlanır”

Biocodex Türkiye

Pandemi sürecini hem merkez hem de saha tarafında nasıl yönetildiği bu döneme özel ne gibi çalışmalar gerçekleştirildiği, 

Biocodex Türkiye olarak hem saha ekibimizin güvenliği hem sağlık profesyonellerinin Covid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla ekiplerimizin saha ziyaretlerine hızlı bir şekilde karar alarak 13 Mart itibari ile ara verdik ve tüm çalışanlarımızla birlikte evden çalışma düzenine geçtik. Evden çalışma kararı ile pandemi sürecinde iş süreçlerimizi dijital ortama taşıyıp, hızlıca adapte olduk. Saha çalışanlarımız için medikal ve pazarlama eğitimleri ile yetkinlik bazlı eğitimler düzenleyerek süreci çok verimli geçirdik ve fiziken birbirimizden ayrı kaldığımız kaygılı günlerde paylaşımlarımızı artırmak için online IK buluşmaları gerçekleştirdik. Ekiplerimiz dijital platformlarda paydaşlarımız ile görüşmeler ve seminerler organize etti. Hatta sanal ortamda ilk kez bir ürünümüzün lansmanını başarıyla gerçekleştirdik. 15 Haziran itibarıyla da güvenlik önlemlerimizi alarak kademeli olarak şirkete ve sahaya döndük.

Bu dönemde, Covid-19 gündemiyle ilgili aldığımız önlemleri ve yakın gelecek öngörülerimizi ekibimizle online buluşmalar yaparak sürekli paylaştık. Karantina günlerinde motivasyonumuzu yüksek tutmak amacıyla birçok online etkinlik düzenledik. Gönüllü çalışma grubumuzun liderliğinde, evde kaldığımız dönemde hem yazın başlangıcını hem de yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlamak amacıyla “Biocodex Bayram Özel” programını dijital platformda düzenledik. 

Çalışanlara yönelik ayırt edici uygulamalar

İnsan Kaynakları olarak amacımız, çalışanlarımızın keyifle çalıştıkları, aidiyet bağlılık ve memnuniyeti yüksek, aile kültürümüzün ve dayanışma ruhumuzun pekişmesini sağlayıcı insan odaklı bir çalışma ortamı yaratmak. Başarılı sonuçlara ulaşmada iyi bir takım olmanın önemini ve iyi bir takım olmanın ortak hedeflere ulaşmak için birlikte isteyerek  emek veren mutlu çalışanlar ile sağlanabileceğini biliyoruz.

Şirketimizde başarıları ile motive olan ve hep daha iyisini hedefleyen bir kurum kültürümüz ve bu başarıyı sağlayan arkadaşlarımızı tüm politikalarımızda önceliklendiren  bir anlayışımız var. Çalışanlarımızın hayat kalitesini, motivasyonunu, performansını artırmak, iş yaşam dengesini ve gelişimini desteklemek adına fark yaratan ve fayda sağlayan uygulamaları hayata geçirmek için sürekli kendimizi geliştiriyoruz.

Tüm süreçlerimizde şeffaf ve adil olmayı kendimize ilke edinip tüm çalışanlarımızın gelişimini sağlayarak destekleyen, kariyer imkanları sunan, farklı fikirleri dinleyen ve başarıları takdir eden sistemlerimiz var.

Tüm çalışanlarımız için başarının adil bir şekilde ödüllendirildiği performans yönetimi dışında bireysel başarı ve yüksek performası takdir etmek amacı oluşturulmuş ödüllendirme sistemimiz, saha hedef başarılarına yönelik özel ödüllerimiz, yine şirketin başarısını tüm çalışanlarımız ile paylaştığımız prim sistemlerimizi bu uygulamalar arasında sayabiliriz. Ayrıca her kademeden arkadaşımızı kararlarımıza ortak ettiğimiz çalıştaylarımızın yanı sıra sürekli güncellediğimiz eğitim ve gelişim sistemlerimizle terfi uygulamalarında da şirket içi atamaları önceliklendiriyoruz. Yan haklar anlamında ise; sağlık ve hayat sigortalarımız dışında şirket katkılı bireysel emeklilik uygulamamız, saha çalışanlarımız için giyim yardımı uygulaması ve merkez ofis çalışanlarımız için esnek çalışma saatleri, evden çalışma ve bununla birlikte yıllık izinlere ek olarak gerekli hallerde kullanılabilen idari izin ve evlenen ve çocuğu olan arkadaşlarımıza yaptığımız yardımlarımız ile beş/on yıllık çalışma dönemlerini ödüllendirdiğimiz kıdem ödüllerimiz de uygulamalarımızdan sadece birkaçı.

Yurtiçinde ve yurtdışında organize ettiğimiz dönem toplantılarımıza ve birlikte keyifli vakitler geçirebildiğimiz motivasyon ve takım etkinliklerimize ise biran önce geri dönmeyi arzuluyoruz. 

Yetenek yönetimi 

Sena Uluç Demiralp: Mali İşler & İK Direktörü

Biocodex Türkiye olarak çalışana değer veriyor, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini eğitimler ile destekliyor ve her yıl yöneticileri ile birlikte görev ve sorumluluklarını gözden geçirerek ilave sorumluluk almalarını teşvik ediyoruz. Sahada belirlenmiş kriterleri karşılayan arkadaşlarımızı her yıl uzmanlığa terfi ettiriyor, şirket içi çalıştaylarda ilave görevler vererek gelişimlerini destekliyoruz. Uygun pozisyonlar için açılan kadroları öncelikli olarak şirket içine duyuruyor ve özellikle yönetici pozisyonları için kendi potansiyelimizi öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

Ayrıca her yıl tüm çalışanlarımız için açık ve ölçülebilir hedefler belirliyor, yıl sonunda gerçekleştirilen performans değerlendirme süreci sonunda ücretlendirme ve prim sistemi ile katma değer sağlayan başarıları ödüllendiriyoruz. Biocodex Global’in dünya üzerinde tüm iştiraklerde benzer  pozisyonlarda çalışanlar için belirlediği yetkinlik seti doğrultusunda her yıl  bireysel gelişim planlama görüşmeleri gerçekleştiriyor ve sonrasında yetkinlik ve fonksiyonel bazda ihtiyaca yönelik sınıf eğitimleri ve dijital kanallardan online eğitim imkanı sağlıyoruz. Bu yıl hayata geçen Biocodex Global’ in dijital eğitim platformu ile de yine tüm iştiraklerin çalışanları kendileri için planlanmış eğitimlere katılıyor olacak. Yöneticilerimiz için ise değişen iş ve yaşam koşullarına uygun olarak yetkinlik ve liderlik becerilerini geliştiren  eğitimlere ağırlık veriyoruz.

Yeni işe alımlarda öncelikler

İnsan Kaynakları olarak hedefimiz, şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan organizasyon yapısını sağlamak ve sürekli geliştirmektir. Amacımız ise işin gerekliliklerinin yanısıra şirketimizin kurum kültürüne uyum sağlayabilecek ve uzun soluklu bir çalışma hayatı planlayabileceğimiz arkadaşlarımızı şirketimize kazandırmaktır.

İşe alım süreçlerimizde hem profesyonel hem yetkinlik bazlı değerlendirmelere yer veriyoruz.  İşin ve pozisyonun gerekliliklerine göre çeşitlilik gösteren uygulamalarımız içinde şirket içi ve şirket dışı platformlardan da yararlanarak  süreçte şirket değerlerimizi yansıtacak, liderlik özelliklerine ve yüksek performans potansiyeline sahip, işe uygun, şirket kültürümüzle uyumlu, etik değerlere sahip yetenekleri şirketimize kazandırmayı hedefliyoruz.

İK’nın organizasyonel yapısı

Biocodex İlaç, altmış yılın üzerindeki kanıtlanmış başarısıyla Fransa’nın başkenti Paris’te kurulmuş Mikrobiyota alanında lider, çok uluslu bir ilaç firmasıdır. Tutkusu tüm dünya üzerindeki iştirak ve ortaklıkları, ArGe merkezi, Mikrobiyota Vakfı ve Enstitüsü ile sağlığı ve yaşam kalitesini artıran ürünler geliştirmek ve temin etmek olan Biocodex her yıl seçilen  araştırma projelerine de  finansman sağlayarak araştırmacıları bilginin sınırlarını zorlamaya ve yarının ürünlerini yaratmaya teşvik etmektedir.

Biocodex Türkiye ise 2019 yılının sonunda Türkiye’deki 10. Yılını 100 kişilik ekibi ile Paris’ de kutlamış, büyüyen faaliyet alanları ve organizasyonu ile nice 10 yıllara hazırlanmaktadır.

Yenilik getirmeye cesaret etmeyi, ortak haraket etmeyi, adil ilişkiler geliştirmeyi ve ekosistemizle ilgilenmeyi değerleri olarak benimsemiş şirketimizde bu felsefeye paralel olarak; biz de Biocodex kültürünün geliştirilip, yaşatılmasında kilit rol oynayan 5 kişilik bir İnsan Kaynakları ekibiyiz. Bu ekibi Mali İşler & İK direktörü, insan kaynakları müdürü ve insan kaynakları ile idari işler çalışma arkadaşları oluşturmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Biocodex Türkiye olarak sosyal sorumluluk projelerine de ülkemiz adına önem veriyor, kaynak yaratmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem kendi sağlımızı korumak kadar, sağlık alanında yatırım yapmanın önemini bir kez daha bizlere göstermektedir. Bireyler, kurumlar ve devletler mevcut sistemi incelemekte; kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığını gelecekte korumak için neler yapabileceklerini sorgulamaktadırlar. Biz de Biocodex Türkiye olarak, sağlık çalışanlarımızın değerini en çok hissettiğimiz bugünlerde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla 10 Tıp öğrencisine eğitim bursu vererek hepimizin sağlığı için yatırım yapmaya karar verdik. Ayrıca, her sene Kasım ayında yapılan Avrasya Maratonu’nda ‘Adım Adım’ projesi çerçevesinde Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı  adına koşuyor ve çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasına destek olma amacı ile vakfın kurumsal bağışçıları arasında  bulunuyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz yıl depomuzun bulunduğu Hadımköy’de bir ilkokula ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar odası, kütüphane ve spor malzemelerinde destek olduk, temizlik ve sağlıklı yaşam konulu bir çocuk tiyatro gösterisi götürdük. Okulumuzun ihtiyaçlarına da destek olmaya devam edeceğiz.

Amacımız çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmanın ve toplumda sosyal sorumluluk farkındalığını artırmanın yanı sıra, katılımcıların kişisel gelişimini ve tüm bu süreçlerdeki iç görüler ile Biocodex kültürünü güçlendirmek.