Ana Sayfa İlaç Azatioprin etken maddeli ilaç için TND TİTCK Endikasyon Dışı Başvurusu kabul edildi

Azatioprin etken maddeli ilaç için TND TİTCK Endikasyon Dışı Başvurusu kabul edildi

Azatioprin etken maddeli ilaç Türk Nöroloji Derneğinin devam eden girişimleri sonucu Myastenia Gravis, Lambert-Eaton Myastenik Sendrom, Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati, Multifokal Motor Nöropati, Multipl Skleroz, Nöromyelitis Optika, Nörosarkoidoz, Nörobehçet, Serebral Vaskülit ve Otoimmun Ensefalit Tanıları için,

TİTCK endikasyon dışı ilaç listesi-ek 4 kapsamına alınmıştır. Duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu