Ana Sayfa Ana Sayfa “Türkiye’de Sağlık & İlaç Harcamalarının Seyri ve Beklentiler” 15 Eylül Salı st:...

“Türkiye’de Sağlık & İlaç Harcamalarının Seyri ve Beklentiler” 15 Eylül Salı st: 21:00

WinAlly Buluşmaları

WinAlly Buluşmaları

Digipharma Yöneticisi Sn. Dr. Ahmet Kemal KARDAN moderatörlüğünde,

Sağlık ve KİK Eski Yöneticisi Araştırmacı-Yazar, Akademisyen Sn.Mehmet ATASEVER‘in sunumu.

 

15 Eylül Salı st: 21:00’da bekliyoruz.

 

Katılım linki: https://bit.ly/2RfkK7V

Alternatif link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk5M2IwNTYtMDI5OC00ZGQ2LWE4MWQtZGRjZDlhMWYwNzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ffed1d3-a481-493f-b1c1-b93e0908271e%22%2c%22Oid%22%3a%2200fbe7c8-1e07-4610-a44a-40a522de873a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d