Ana Sayfa Tıp&Sağlık Covid-19 ödemesi; Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına

Covid-19 ödemesi; Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına

“Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Yönetmeliğe “Kovid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler” başlığıyla eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını aşamayacak.

Yönetmelik için tıklayınız

Tüm sağlık çalışanları arasında Adil ve objektif olunması….