Ana Sayfa İlaç Profilaktik olarak Hidroksiklorokin ?

Profilaktik olarak Hidroksiklorokin ?

Hidroksiklorokin’in SARS-CoV-2’ye maruz kaldıktan sonra semptomatik enfeksiyonu önleyip önleyemeyeceği bilinmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın bazı bölgelerinde, maruziyet sonrası profilaksi olarak hidroksiklorokin test eden randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma gerçekleştirildi.

A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19

SONUÇLAR

821 asemptomatik katılımcı kaydettik. Genel olarak, katılımcıların% 87,6’sı (821’in 719’u) onaylanmış bir Covid-19 temasına yüksek riskli maruz kaldığını bildirmiştir. Covid-19 ile uyumlu yeni hastalık insidansı, hidroksiklorokin alan katılımcılar (414’ün 49’u [% 11.8]) ile plasebo alan katılımcılar (407’nin 58’i [% 14.3]) arasında anlamlı farklılık göstermemiştir; mutlak fark −2.4 yüzde puandı (% 95 güven aralığı, −7.0 ila 2.2; P = 0.35). Yan etkiler, hidroksiklorokin ile plaseboya göre daha yaygındı (% 40.1’e karşı% 16.8), ancak ciddi advers reaksiyonlar rapor edilmedi.

Hidroksiklorokin, Covid-19 ile uyumlu hastalığı veya maruziyetten sonraki 4 gün içinde temas sonrası profilaksi olarak kullanıldığında doğrulanmış enfeksiyonu önlemedi.

COVID-19 tedavisinde ventriküler aritmilerin sıklığının artması ile ilişkilendirilmiştir!