Ana Sayfa Hukuk&Etik Kronik hastalık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurular artmıştır

Kronik hastalık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurular artmıştır

Son günlerde Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurular artmıştır.

Oysa ki Sağlık Bakanlığının 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda görevi yoktur, ilgili yazıda belge sadece e-nabızdan alınabilecektir. Kişilerin riskli aile sağlığı merkezlerine boşuna gelmesini sağlık durumlarını tehlikeye atmalarını istemiyoruz. Ayrıca bu konularda tek yetkili ilk raporu düzenleyen uzman hekim yada sağlık kuruldur aile hekiminin buna müdahale durumu yoktur .E-nabız bireylerin kendi sağlık parametrelerini içinde barındıran kişiye özel bir uygulamadır. E devlet şifreleri ile bilgisayar ve telefon üzerinden kullanılabilmektedir.

Kamuoyuna duyururuz AHEF YÖNETİM KURULU

SGK YA ASM LERE COVİD-19 RAPOR BAŞVURULARININ ENGELLENMESİ YÖNÜNDEKİ BAŞVURUMUZ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

Ülkemizde halen devam eden COVİD-19 pandemisi kapsamında sağlık kuruluşlarına başvuruların azaltılması, yoğunluğun giderilmesi, olası virüs riskinin en aza indirilmesi ve sağlık sisteminde etkin çalışma koşullarının oluşturulmasına , Ülkemiz sağlık parametrelerinin iyileştirilmesine, gelişmesine yönelik bazı taleplerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Şöyle ki; Kronik hastalık tanıları nedeniyle ilaç muafiyet ve malzeme raporları bulunan bireylerin reçetesiz olarak eczaneden ilaç alımlarının yaş sınırlandırması olmaksızın sürdürülmesi hayati öneme sahiptir. Kronik hastalığı bulunan bireylerin sağlık kuruluşlarında virüs maruziyeti söz konusu olabilir. Diğer yandan , iş yükünde oluşacak azalma nitelikli sağlık hizmetini de artıracaktır. Bununla birlikte, suistimali önlemek adına ilaç alımları için periyodik aralıklarla takip, taramaların yapılması ve sisteme veri zorunluluğu hem bireylerin sağlık değerlerinin incelenmesini sağlayacak hem de kronik hastalıkların takip ve taramalarında Ülkemiz sağlık parametrelerine yol gösterici olacaktır.

Temaslı ve enfekte bireyler için SGK sisteminde Z 03.9 ya da U 07 icd kodları girildiği anda otomatik olarak iş göremezlik raporu sgk sayfası açılarak tanı koyan uzman doktorların 14 gün rapor girişlerini yapmasının yazılım ile sağlanmasını talep ediyoruz. Asmlere rapor başvuruları hem iş yükümüzü artırıyor hem de virüs maruziyeti riski giderek artıyor.

Aile hekimlerinin reçete tanı ve ilaç kısıtlamalarının tekrar gözden geçirilerek; genel tababete uygun şekilde düzenlenmesi ve SUT ilaç kısıtlamaların kaldırılması talep edilmektedir.

Önerilerimizin değerlendirilmesini ve pandemi sürecinde virüs maruziyetini en aza indirecek tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Dr. Özlem SEZEN

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

YURTLARA KABÜL İÇİN AİLE HEKİMLERİNE RAPOR BAŞVURULARININ İPTAL YAZISI

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

KORONA VİRÜS BİLİM KURULUNA

Bilindiği üzere; Yatılı okullar ve yurtlar için sağlık şartlarını taşıyanlara düzenlenen tek hekim kanaat raporu için mezkur mevzuat aşağıdaki ile sınırlıdır.

“YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Barınma şartları

MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması, “

Başka bir değişle düzenlenecek raporlar “ tespit edilen bulaşıcı hastalığı olmadığı” dolaylı anlamına da gelebilmektedir. Covid süreci dolayısıyla bu raporların düzenlenemeyeceği tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Bu mevzuat ile korunan değerler bakımından, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ivedilikle bir yorum yapması aksi durumda bu raporların verilmesinin uygun olmadığı tarafımızdan mütaala edilmiştir.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.                                          

Dr. Özlem SEZEN

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı