Ana Sayfa Ana Sayfa Covid-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı yetişkinlerin seyri, İstanbul

Covid-19 ile hastaneye yatırılan yaşlı yetişkinlerin seyri, İstanbul

Merkezimizde yatan yaşlı Covid-19 hastalarının klinik özelliklerini ve erken sonuçlarını daha genç hastalarla karşılaştırmalı olarak tanımlamayı ve ayrıca yaşlı erişkinlerin hastane içi mortalitesine ilişkin triyaj faktörlerini incelemeyi amaçladık.

Tasarım: Retrospektif; gözlemsel çalışma

Yer: İstanbul Tıp Fakültesi hastanesi, Türkiye

Katılımcılar: 11 Mart – 11 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında laboratuvar onaylı Covid-19 ile hastanede yatan 362 hasta

Olumsuz sonuçlar, genç hastalara kıyasla yaşlı erişkinlerde önemli ölçüde daha yaygındı (YBÜ’ye kabul,% 28.8’e karşı% 8.9; ölüm,% 23.1’e karşı% 4.3, p <0.001). Triyaj değerlendirme parametreleri arasında, yüksek mortalite ile ilişkili tek faktör, başvuru sırasında klinik olarak ciddi pnömoni varlığı idi (Odds Ratio = 12,3,% 95 güven aralığı = 2,7-55,5, p = 0,001).

Sonuç:  Yaşlı hastalar, genç hastalara göre daha yaygın kronik komorbiditeler, daha az yaygın semptomatoloji, ancak daha ciddi solunum bulguları ve laboratuvar anormallikleri ile başvurdu.

makale için