Ana Sayfa Tıp&Sağlık YÖK Kontenjanları

YÖK Kontenjanları

2019 YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 olmuştur.
Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 983 bin 710 iken bu yıl 894 bin 187’dir

Tıp programında 16 bin 448,
Diş Hekimliği’nde 7 bin 752,
Eczacılık’ta 3 bin 893,
Ebelik’te 4 bin 74 ,
Hemşirelik’te ise 16 bin 239

Geçen sene Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, sağlık programlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki görüş ve önerileri  doğrultusunda sağlık alanı ile ilgili programlarda yeni bir planlamaya geçilmiş idi. Aynı yaklaşım bu sene de devam ettirilmiş ve Kurul, bu sene sağlık alanındaki önlisans programları kontenjanlarında birinci ve ikinci öğretim için üst limitler olmasını ve tedrici olarak bu programların kontenjanlarının düşürülmesine devam edilmesini YÖK’e önermiş YÖK Genel Kurulu da bu öneriyi
hayata geçirmeye karar vermiştir

Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin…

Eczacılık ve Diş Hekimliğinde ilk kez Başarı Sırası Şartı Uygulanıyor

Yeni YÖK’ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı ve toplumda geniş bir mutabakat kabul gören bazı programlar için getirdiği “başarı sıralaması şartı” son yıllarda akademinin ve paydaşların tasvibini ve takdirini kazanacak nitelikte olumlu sonuçlar üretmektedir. Bu sene başarı sıralaması şartının kapsamı, akademinin ve paydaşların görüşleri ve ısrarlı teklifleri  doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda bu yıl için ilk kez
başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu.

Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin,
Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlenmiş
ve bu karar sınavlardan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu aynı zamanda kendi içinde bir kontenjan planlaması amacını da barındırmaktadır.

tamamı için kaynağa bknz

TEB; Eczacı İnsan Gücü Planlaması Yapılmalıdır