Ana Sayfa Ecza T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na açık mektup

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na açık mektup

Sayın,

Zehra Zümrüt SELÇUK 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

ANKARA 

Sayın Bakanım,

Bilindiği üzere Medula Provizyon sistemi üzerinden 14.03.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile kronik hastalığı nedeniyle düzenlenmiş ilaç teminine yönelik raporlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı hak sahibi ve yakınları için eczanelerce reçetesiz olarak kayıt yapılarak ilaçların temini mümkün kılınmıştı.

Ancak 09.07.2020 tarihinde resmi bir duyuru yapılmaksızın  Medula Eczane Sisteminde yapılan düzenleme ile “418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodunun “Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise” ve “Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa” kullanılabileceği ve bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanabileceği şeklinde Provizyon sistemi  uyarı vermekte ve bu kapsamda E-nabız sisteminde “idari izinli sayılacak kamu çalışanlarının kronik hastalıkları listesine kayıtlı hastalığı” olmayan hastalar mağduriyet yaşamaktadır.

Söz konusu düzenleme 18-65 yaş aralığındaki 50 milyon civarı Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki vatandaşımızın 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılan mevcut ilaç kullanım raporları bu uygulama için geçersiz hale gelmiştir. Sağlık kuruluşlarının bu yeni düzenlemeden haberi olmamasıyla birlikte yeterli poliklinik hizmetine tam olarak başlayamamış olması ve karantinaya alınan yerleşim birimlerinden dolayı üyemiz eczacılar ile vatandaşlarımız karşı karşıya gelmektedir. Kronik hastalıklarında kullandığı ilacına ulaşamayan vatandaşlarımız için bulaş riski de dahil telafisi mümkün olmayan olumsuzluklar vuku bulmaktadır.

Sayın Bakanım,

Yeni uygulamaya dayanak olarak gösterilen düzenleme “2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari İzinli Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi”ne ait olup, bu raporların geçerlilik süresindeki kısıtlama kaldırılmış, Kamu çalışanı olmayan sigortalı ve hak sahibi yakınlarının mevcut uygulamasına yönelik yeni bir düzenleme ise yapılmamıştır.

Dolayısıyla; sistem üzerinde önceden duyuru yapılmaksızın uygulamaya geçen yeni düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükmüne aykırı bir düzenleme olmasının yanı sıra, uygulamada birçok karışıklığı ve sorunu beraberinde getirmekle birlikte telafi edilemeyecek ciddi hasta mağduriyetlerine de yol açacaktır. 9 Temmuz 2020 tarihinden itibarinden 18-65 yaş aralığında olan hipertansiyon, hepatit b, ankilozan spondolit, ulseratif kolit, insülin bağımlı olmayan diyabet hastaları, epilepsi ve daha birçok kronik hasta vatandaşımız, sürekli kullandığı ilacı için hastanelere gitmek zorunda bırakılmıştır ve eczacılarımız bu yaş aralığındaki vatandaşlara doğrudan ilaç tedarik hizmeti sağlayamamaktadır.

Eczacı meslektaşlarımızın hastalara izah etmekte zorlandığı ve bu yüzden hastalarla karşı karşıya kalarak yaşamış olduğu mağduriyet ile kronik rahatsızlığı olan hastaların yaşadığı sorunu gidermek amacıyla Pandemi sürecinin de devam ettiği göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi elzem hale gelmiştir.  Medula Provizyon Sisteminde Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini uygulamasının yaş ve hastalık kısıtlaması olmadan eczanelerce sürdürülmesinin devamının ivedilikle yeniden sağlanması için gereğini, emir ve tensiplerinize arz ederim.

             Ecz. Nurten SAYDAN

           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

           GENEL BAŞKAN