Ana Sayfa Ana Sayfa “Sürü bağışıklığına ulaşmak neredeyse imkansız”

“Sürü bağışıklığına ulaşmak neredeyse imkansız”

İspanya’da yapılan geniş ölçekli bir koronavirüs araştrrması nüfusun sadece yüzde 5‘inin virüse karşı antikor geliştirdiğini gösterdi.

Hakemli saygın tıp dergisi The Lancet’ta bu pazartesi günü yayımlanan makaleye göre bulgular, Covid-19’a karşı sürü bağışıklığının mümkün olmadığını gösteriyor.

yorumlama

İspanyol nüfusunun çoğunluğu sıcak nokta bölgelerinde bile SARS-CoV-2 enfeksiyonuna seronegatiftir. PCR ile doğrulanmış vakaların çoğunun saptanabilir antikorları vardır, ancak COVID-19 ile uyumlu semptomları olan kişilerin önemli bir kısmında PCR testi yapılmamıştır ve seroloji ile belirlenen enfeksiyonların en az üçte biri asemptomatiktir. Bu sonuçlar, yeni bir salgın dalgadan kaçınmak için halk sağlığı önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Çalışmanın bulgularına göre İspanya nüfusunun yüzde 95’i hala virüse karşı savunmasız. Bir nüfusta virüs ya da bakteri yeterince fazla kişiye bulaştığında ya da nüfusta yeterli sayıda kişi bu virüs ya da bakteriye karşı aşılandığında sürü bağışıklığına ulaşılıyor.

Çalışmanın ikinci faz sonuçları 4 Haziran’da ulusal ölçekte antikor geliştirenlerin sadece yüzde 5,2 oranında olduğunu ortaya koydu. İlk fazda da bu orana yakın bir değer elde edildi. Pazartesi günü yayımlanan üçüncü faz sonuçlarında bu oran aynı kaldı.

Ülkede koronavirüsün sıcak noktalarından Madrid merkezi için bu oran yüzde 10, yoğun nüfuslu Barselona’daysa yüzde 7 civarında çıktı. Diğer kıyı bölgelerdeyse bu oran azalıyor.

Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study

harita :https://corona.cbddo.gov.tr/