Ana Sayfa Ana Sayfa Melek Yatırımcılık & Start ups: Kapitalizmin Kurtuluşu?

Melek Yatırımcılık & Start ups: Kapitalizmin Kurtuluşu?

Demir Kuyumcu

Bir çok teorisyen, kapitalizmin en büyük açmazının sermayenin belirli bir zümrenin elinde birikerek çok büyük bir güç kaynağı haline gelmesi ve bu gücün en gelişmiş demokrasilerde bile, direk veya dolaylı olarak, seçilerek gelmiş politikacıları veya yöneticileri bir şekilde kontrolü altına alması olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla kapitali elinde bulunduran sınırlı sayıda yatırımcının elde ettikleri bu güçle kendi yatırımlarının önüne geçecek uygulamaları engellemeleri, hakim oldukları alanlarda rekabeti engelleyecek ve kendi yatırımlarının önünü açacak bir takım düzenlemeleri yapmaları kaçınılmazdır bu teorisyenlere göre.

Melek yatırım sistemi, bir çok yatırımcının bir araya gelip başlangıç seviyesindeki girişimlere kaynak sağlayarak potansiyelini artırmayı ve bir sonraki yatırım aşamasına geçilmesini sağlar. Yeni girişimlerin başarı şansı genel olarak düşük olduğu için, bu yatırımların cazip olması için fiyatlarının düşük olması gerekir. Mesela, 40-50.000TL birikimi olan bir melek yatırımcı ileride potansiyeli olduğuna inandığı bir girişimin %1 veya %2 gibi bir oranına bu şekilde sahip olabilir. Haliyle başlangıç aşamasındaki riskler büyük olduğu için ve bu yolla sağlanan sermayenin genellikle yetersiz  kalması nedeniyle bu girişimlerin büyük bir ekonomik güce sahip olma şansı oldukça düşüktür. Ancak, melek yatırımcılar, doğru girişimlere yatırım yaparlarsa, diğer bütün yatırım araçlarından çok daha yüksek bir getiri sağlayabilir ve hatta bu şekilde zengin olabilirler. Melek yatırımcılığın yaygın olduğu ülkelerde bu tip zenginlerin sayısı azımsanmayacak derecede yüksektir.

Eğer melek yatırımcılık sistemi doğru kullanılabilirse genç girişimcilerin sayısının artırılması ve özellikle şirketlerde çalışan veya danışmanlık yapan profesyonellerin yatırımcı olarak genç girişimlere maddi destekle birlikte mentörlük ve network desteği sağlamaları sayesinde sermayenin tabana yayılması ve demokrasinin gelişmesi mümkün olabilir. Diğer bir deyişle bu kapitalizmin kurtuluşu olabilir.

Peki melek yatırımcılık sistemi nasıl doğru kullanılabilir? Öncelikle devletin genç araştırmacılara ve girişimcilere sağlanan arge destekleri dışındaki desteklerin büyük bir kısmını direk olarak melek yatırımcılık sistemine aktarması gerekir. Yani, melek yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlere veya melek yatırımcılara, melek yatırımcıların yaptıkları yatırım tutarı kadar direk destek sağlanabilir. Ayrıca, devlet bu tip şirketlere yapılan yatırımın belli bir oranında teminatsız ve bürokrasisiz kredi desteği sağlayabilir. Bu tip desteklerin amaca hizmet açısından diğer bütün teşviklerden çok daha yüksek oranda ekonomiye dönüşü olacağı kesindir. Çünkü devlet ne kadar titiz ve seçici olursa olsun, kendi cebinden şirketlere yatırım yapan melek yatırımcılar kadar titiz ve seçici olamaz.

Demir Kuyumcu

TRAngels Kurucu Ortak – Melek Yatırımcı