Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini

İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini

Covid-19  sebebiyle  Kurumumuz  tarafından  riskleri  nedeniyle  takip  edilen  ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan  karışıklıkları  önlemek  amacıyla  uygulanacak  işlem  basamaklarında  güncellemeler  yapılmıştır. Bu  bağlamda  söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur. TİTCK

 

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Adı           Tarih          Doküman
İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini
06.07.2020