Ana Sayfa Hukuk&Etik Az tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde….

Az tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde….

1 Temmuz 2020’den itibaren Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak.

Eğitim alan bir işveren, işyerindeki sağlık gözetimi dışındaki hizmetleri verebilecek. Buna göre, işveren veya işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’yle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlere dahil olabilecek. Bu eğitimlere herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Buradan e-sertifika alınması yeterli olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. Eğitim almayan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacak.

İSGB DÜZENLEMELERİ İLE AHEF İN AİLE HEKİMLERİNE ÖNERİLERİ

30 Haziran 2012 de çıkartılıp 1 Ocak 2013 de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu süreç içinde defaten değişikliğe uğramış ve bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi ilave Kanunlar ile ertelenmiştir. 1 Temmuz 2020 itibarı ile erteleme süreleri dolmuş ve SGK’na kayıtlı tüm işyerlerinin İSGB kurmaları zaruri hale gelmiştir.  Mezkur mevzuatımıza göre fazla miktarda ortaya çıkan İş Yeri Hekimi açığını kapatmak üzere Aile Hekimlerinin de bu işi yapabilmeleri için bir takım düzenlemeler yapılmıştır.  Mevzuatın tümü incelendiğinde ;
1- Haftada 30 saati geçmemek üzere,
2- Mesai saatleri dışında,
3- İl sağlık müdürlüğünden alınacak izin ile,
4- İş katip üzerinden iş yeri ile sözleşme yaparak,
5- Ücreti karşılığında,
6- İş yeri Hekimliği sertifikası aranmaksızın ( sertifikası olmayanlar, 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışabilirler),
7- Gerekli belgeleri düzenleyip arşivlemek kaydı ile,
İş Yeri Hekimliği yapabilir.
not:2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için getirilen yükümlülüklerin önce 1 Temmuz 2016’da başlatılması benimsenmişti. Daha sonra bu tarih 2017 yılına ve çıkarılan bir torba yasayla da 2020 yılı temmuz ayına ertelendi.