Ana Sayfa Ana Sayfa Bütün Yönleriyle “Türkiye Sağlık Sistemi”

Bütün Yönleriyle “Türkiye Sağlık Sistemi”

Mehmet Atasever

Türkiye’nin uluslararası arenada en rekabetçi olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık sektörüdür. Özellikle 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte Türkiye Sağlık Sistemi’nin geldiği nokta başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve ülke tarafından gıpta ile izlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye Sağlık Sistemi bütün yönleri ile ele alınmıştır. Türkiye Sağlık Sistemi kitabı Türkiye’de sağlık sektörü ile ilgilenenlerin; Türkiye Sağlık Sistemi’nin tarihsel boyutu ile beraber nasıl kurgulandığını, nasıl işlediğini öğrenilebileceği ve Türkiye Sağlık Sistemi hakkında temel bilgileri edinebileceği bir çalışmadır.

“Türkiye Sağlık Sistemi” kitabında;

  • Sağlık kavramı, sağlık hizmetlerinin niteliği ve özellikleri, sağlık hizmetlerinin önemi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması konularını,
  • Sağlık sistemleri, sağlık sisteminin amaçları, sağlık sisteminin işlevleri, sağlık sistemlerinin karşılaştırması ve sağlık sistemlerinin sınıflandırılması konularını,
  • Sağlık sistemi gelişimi ve mevzuatını, Türkiye sağlık sisteminin örgütlenmesi ve gelişimini,
  • Bütün yönleriyle sağlık hizmet sunumunu, sağlık insangücü ile ilgili konuları, Sağlık eğitimini,
  • Sağlığın finansmanını, sosyal güvenlik sistemini, sağlık sigortacılığı konularını ve sağlık harcamalarını ve
  • Türkiye’de sağlıkla ilgili uygulanan programları ve sağlık göstergelerini bulabilirsiniz.

 

Çalışmaya https://www.akademisyen.com/tuerkiye-saglik-sistemi.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Mehmet ATASEVER (http://www.mehmetatasever.org/ )

Sağlık Yöneticisi, Akademisyen, (Mhatasever@gamil.com )

Atatürk Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdi, Pazarlama yüksek lisansı yaptı ve Muhasebe-finans doktora dersleri aldı. 2006- 2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Atasever, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde finansal yönetim sisteminin kurulması, Global bütçe uygulaması, aile hekimliği sistemi, hava ambulans sistemi, kamu sağlık harcamalarının belirlemesi ve izlenmesi, Sağlık Bakanlığı teşkilat yasasının yenilenmesi, Kamu Hastane Birliklerinin kurulması gibi Türkiye sağlık sistemi açısından oldukça önemli projelerde yer aldı. Nisan 2016-Nisan 2020 tarihlerinde Kamu İhale Kurumu Üyesi olarak görev yapan Atasever; Türkiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde de dersler vermektedir. Sağlık sektörü ile ilgili yayımlanmış birçok kaynak kitap, ulusal ve uluslararası makale, analiz ve araştırmaları bulunmaktadır.

“Türkiye İlaç Sektörünün Analizi ve 2023 Vizyonu”