Ana Sayfa Ecza “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın

“Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın

Sağlık meslek ve emek örgütleri olarak, “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılması talebiyle basın açıklaması yaptık.

İstanbul Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasına Odamız, İstanbul Tabip Odası (İTO), TTB, İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der) üye ve yöneticileri katıldı.

Oda Başkanımız Ecz. Z. Cenap Sarıalioğlu, sağlıkta şiddetin Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla başladığını çok net bir şekilde görüldüğünü belirterek şunları söyledi:  “Bugün ülkeyi yönetenler sağlık sisteminin mükemmel olduğunu, sağlık sisteminde hiçbir sorun olmadığını anlatıyorlar. Halbuki gerçek bu değil. Bu noktada sıkıntı yaşayan kişiler sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını görmekte. Bizler Türkiye’nin her noktasında, 7 gün 24 saat, kesintisiz ilaç hizmeti vermekteyiz. Maalesef halkımız ilacını bulamadığında, fiyat farkı ödemek durumunda kaldığında veya muadil ilaç alması gerektiğinde sorumlu olarak biz eczacıları görmekte. Bizler nöbetteyken gasp olaylarıyla, darp olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok acıdır ki bu tür olaylara sebep olan kişiler siyasi söylemlerle teşvik ediliyor. Siyasetçiler bu dillerini düzeltmediği sürece, 6 senedir TBMM’de bekletilen Sağlıkta Şiddet Tasarısı yasalaşmadığı sürece sağlıklı bir sağlık hizmetinden bahsetmek çok da kolay olmayacak.”

İstanbul Eczacı Odası