Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Denetlenen kozmetik ürünler sonrası “güvensiz ürün listesi”

Denetlenen kozmetik ürünler sonrası “güvensiz ürün listesi”

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı:  662

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 171

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 480

Güvensiz ürün sayısı: 11

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 435.258 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 60.000 TL

Toplam para cezası: 495.258 TL

 

Bununla birlikte, Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 3560 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmıştır. Ayrıca Mahkemeler/Savcılıklar tarafından Kuruma ulaşan karar neticesinde; üreticisi belli olan ürünler hakkında “Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün (parfüm) üretmekten ibaret eyleminin 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4/1.a maddesine temas ettiği, bu eylemin 20.000 TL idari para cezasını gerektirdiği” gerekçesine istinaden idari para cezası (1378 adet ürün için 20.000 TL ve 2020 adet ürün için 20.000 TL olmak üzere) ve imha işlemi uygulanmıştır. Ancak üreticileri belli olmayan/ulaşılamayan sahte/kaçak/taklit ürünlere dair idari para cezası işlemi uygulanamamıştır, imha işlemi uygulanmıştır.

TİTCK

Adı                                         Tarih                                   Doküman
Güvensiz Ürün Listesi            04.02.2020                              PDF