Ana Sayfa Ecza Daha Nereye Kadar!

Daha Nereye Kadar!

1 Ocak 2020 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, bir meslektaşımıza ve çocuklarına eczane nöbeti esnasında üzüntü verici bir saldırıda bulunulmuştur. Türk Eczacıları Birliği olarak; meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, saldırıyı kınıyoruz.

Daha önce defaatle dile getirdiğimiz gibi sağlıkta şiddetin ivmesi son yıllarda artmış ve acilen ciddi önlemler alınması gereken toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Ülkemizde her gün ortalama 40 sağlık çalışanı fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmaktadır; bu durum sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda sağlık hizmeti sunmasını engeller boyutlara ulaşmıştır.

Gaziantep’te eczanesinde saldırıya uğrayan meslektaşımıza uygulanan şiddetin gerekçesinin eşdeğer ilaç verilmesi olduğu ifade edilmektedir. Şiddetin hiçbir koşulda haklı gerekçesi olamaz ve şiddet hiçbir biçimde kabul edilemez. Sağlıkta şiddetle mücadele için çok boyutlu perspektifler ve kapsamlı stratejiler geliştirilmesi elzemdir. Öte yandan eşdeğer ilacın güvenilir ve etkin olduğu, orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir farkın bulunmadığı konusunda kamuoyunda sağlık otoritesi tarafından bilinç oluşturulması bu hususta atılacak adımların başında gelmelidir.

Ülkemizin her noktasında, gece gündüz, kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan meslektaşlarımızın nöbet hizmetlerinde saldırıya uğramaması için gereken önlemlerin ivedilikle alınması için yetkilileri göreve çağırıyor; konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ