Ana Sayfa Ana Sayfa Farklı amaçlarla medyada sürdürülen tek taraflı, saldırgan ve yanıltıcı söylemler anlamsız ve...

Farklı amaçlarla medyada sürdürülen tek taraflı, saldırgan ve yanıltıcı söylemler anlamsız ve kabul edilemezdir!

Tıpta uzmanlık dallarının eğitim müfredatı ve dolayısıyla uygulama alanları Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir. Bu kurulun onayladığı müfredata göre yağ grefti alınması, yağ transferi ve dudak dolgusu uygulaması gibi estetik girişimler de dahil olmak üzere tüm yüz plastik cerrahi ameliyatları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlarının eğitim ve uygulama alanındadır. Bununla birlikte, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı KBB listesinde de yüze yağ enjeksiyonu dahil tüm yüz plastik cerrahi ameliyatları ve müdahaleleri mevcuttur.

Kulak Burun Boğaz uzmanları, yüz ve baş-boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi başarıyla yapmaktadır ve yapmaya da yetkilidirler. Bu yetkiler ise tartışılmaya açık bir durum değildir.

Kulak Burun Boğaz uzmanları, yüz ve baş boyun bölgesinin anatomisine hakim ve bu bölgelerin cerrahi girişimlerini yapabilecek eğitim ve donanımına sahiptirler.

Yüz plastik cerrahisi de uzmanlık alanımızın (Otoloji – Nörootoloji, Rinoloji, Laringoloji, Baş Boyun Cerrahisi gibi) dünyaca kabul edilmiş alt dallarından birisidir. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin mezuniyet sonrası yaptığı Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Okullarından (Otoloji – Nörootoloji Okulu, Rinoloji Okulu, Laringoloji – Foniatri Okulu, Baş Boyun Cerrahisi Okulu gibi) birisi de Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’dur.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık alanı; Beyin Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları uzmanlık alanlarında olduğu gibi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi uzmanlık alanı ile de bazı ortak girişim bölgelerine sahip bir uzmanlık alanıdır. Farklı branşlar arasında buna benzer örnekler mevcuttur.

Bilindiği gibi cerrahi girişim sonrası çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Komplikasyonlar, her türlü cerrahi girişimlerden sonra oluşması muhtemel durumlardır. Yüz bölgesinde de dolgu uygulamaları sonrasında dokularda beslenme bozukluğu gibi çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. Dolgu girişimleri sonrası gelişen bu tarz komplikasyonlar  bu işlemi uygulayan yetkili hekimin branşından bağımsız bir şekilde uygulama sonrası gelişebilir. Antalya’da dudağa yağ dokusu uygulaması sonrasında bir vatandaşımızın başına gelen komplikasyon nedeni ile hayli üzgünüz ve vatandaşımızın en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Mesleğini uygulayan tüm hekimlerimizin başına gelebilecek komplikasyonlardan bir tanesini kullanarak halkı yanıltıcı sõylemlerde bulunmak bu komplikasyonlardan rant sağlama çabası olarak yorumlanabilir. Bu tür açıklamalar Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne aykırıdır. Bunun yanında, cerrahi bir branşa bile ait olmayan hekim arkadaşlarımızın cerrahi işlemler ile ilgili beyanları kamuoyunu yanıltmaktan öteye geçemez. Ayrıca bir Kulak Burun Boğaz Uzmanının Sağlık Bakanlığı’nın yetki verdiği bir tıp merkezinde yapmış olduğu yağ dolgusu uygulamasının ruhsatsız bir yerde merdiven altı uygulaması olarak gösterilmesi yanlıştır.

Bununla birlikte olayda herhangi bir ihmal olup olmadığı yetkili merciler tarafından incelenecektir. Bu mercileri ve kamuoyunu yanıltıcı beyanlardan uzak durulması hekimlik mesleğinin saygınlığı açısından gereklidir.

Durum böyleyken farklı amaçlarla medyada sürdürülen tek taraflı, saldırgan ve yanıltıcı söylemler anlamsız ve kabul edilemezdir. Bizler ve üyelerimiz, halkımızın teşhis ve tedavisinde her zaman olduğu gibi iyi hekimliğin gerektirdiği etik ve ahlak prensiplerine göre çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu