Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat AHEF Bakanlık görüşmesi

AHEF Bakanlık görüşmesi

28.11.2019 tarihinde Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen , 2.Başkan Dr. Yakup Şahin, 2.Başkan Dr. Hacı Yusuf Eryazgan , Genel Sekreter Uzm.Dr. Hüseyin Güntürkün , Yönetim kurulu üyeleri Dr. Rıdvan Karagöz ve Dr. Hazar Cırık , Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Prof.Dr.Emine ALP MEŞE ‘ yi makamında ziyaret etmiştir.
Görüşmeye ayrıca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Ayşe Çuhadar Bulut ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av.Halil Şen katıldılar.
Ahef Başkanı Sayın Sezen , Sayın Bakanımıza nazik daveti nedeniyle teşekkür ederek söze başlamış ve Ülkemiz aile hekimlerinin birinci basamak sağlık sisteminde başarılarını, aşılama , bebek, anne ölüm oranlarındaki gerilemelere vurgu yapmıştır
Aile hekimliğinin temel sorunlarından olan; birim başına nüfus azalması nedeniyle gelir kayıpları, sağlıkta artan şiddet olaylarının önüne geçilmesi adına çözüm önerileri sunulmuş, daha somut ve kararlı adımlar atılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. En fazla şiddet gören meslek grubu olarak Bakanlığımızın  yasal düzenlemeleri vakit kaybetmeden yapilması için desteğinin  gerekliliği dile getirildi. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için Türk Ceza Kanununda, Kabahatler Kanununda düzenleme taleplerimiz hatırlatıldı . Şiddetin uygulandığı Aile sağlığı merkezinden şiddet uygulayan şahsın hizmet almasının kısıtlanması önerimiz iletildi. Sabim iletişim hattını arayan kişilerin uygunsuz taleplerinin ve şiddet içeren söylemlerinin önüne geçilmesi için iletişim hattına başvuranlara tehdit, iftira, şantaj suçlarının Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal hükümlerinin hatırlatılması önerimiz dile getirildi.
Sabim ve Asmde hizmet kısıtlanması taleplerimiz Sayın Bakanımız tarafından uygulanabilir olarak karşılandı ve notlarına aldıklarını belirttiler.
Aile hekimi birim başına nüfus azalmalari nedeniyle hak kayıplarımızın her geçen gün arttığı , yayınlanması beklenen Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinden gelir kaybımızı yerine koyması yönünde umudumuz olmadığı belirtildi.
Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin Maliye Bakanlığından iade edildiğine dair bilginin yanlış olduğunu , Yönetmeliğin halen Maliye Bakanlığında inceleme aşamasında olduğunu ilettiler.
Kronik Hastalık takiplerinin koruyucu hekimlik kapsamında öneminin farkında olduğumuz, ancak mevcut iş yükü ile takip ve taramaları yapmakta zorluk yaşayacağımız dile getirildi. Aynı zamanda vatandaşa da sorumluluk verilmeden izlem ve takiplerin arzu edilen seviyede yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.
Günlük poliklinik sayılarının fazlalığı, rapor talepleri, performans uygulamaları, sistem veri girişleri nedeniyle iş yükümüz azaltılmadan sistemin sağlıklı ilerlemesinin mümkün olmayacağı ifade edildi. Günlük hasta kotasının uygulanması gerektiğini ifade edildi.
Iş yükümüzün önemli bir kısmını kapsayan ilaç repeteleri, rapora tabi ilaçların reçete edilmesi konusunda Ilaç muafiyet raporlarının kaldırılması talebimizi ilettik.  Hastaların ilaç alımı için belirli periyodlarla Aile Hekimligi ziyareti zorunluluğu getirilerek iş yükünün azaltılmasın mümkün olacağı, bu şekilde kronik hastalık takipleri ve koruyucu hekimliğe daha fazla vakit ayırabilecegimiz belirtildi.
Sayın Bakanımız, ilaç raporları ve reçetelerle ilgili güncel bir çalışma yapıldığını, daha önce suistimale yol açması nedeniyle dikkatli şekilde konunun değerlendirildiğini dile getirdi.
Sağlık raporlarının aile hekimlerinin şiddet görmesinde en sık nedenlerin başında olduğu, e rapor sisteminin mevcut sorunları çözmekten uzak olduğu , yayınlanan yönergede belirtilen rapor formatlarının Aile sağlığı merkezinde düzenlenmesinin yaratacağı olası riskler ve yargıya intikal edebilecek durumlar detaylandırıldı. Rapor örnekleri, standardı olmayan raporların sahada uygulama farklılıklarına yol açtığı açıklandı. E devlet üzerinden vatandaşlara sevk yetkisi verilmesinin rapor gerekmeyen durumlarda dahi aile hekimine başvuruya yol açtığı belirtildi.
Raporlar konusunda 1,5 yıldır diğer Bakanlıklar ve Kurumlarla görüşmeler yaptıklarını, Aile hekimlerinin fikirlerini de aldıklarını, Ahef ile de görüş alışverişinde bulunarak rapor düzenlemesi yaptıklarını ifade ettiler.
Aile sağlığı merkezlerinde kira , bina sorunları, aile sağlığı çalışanı eksikliği, yarattığı sorunlar konusunda istişarelerde bulunuldu.
Aile hekimlerinin izin konusunda yaşadığı sıkıntılar , vekaletsiz izin , tek birimlerin izin sorunu ifade edildi.
Bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapıldığını, farklı bir uygulama yapılmayacağını belirttiler.
Adli ve defin nöbetlerinin , mesai saatleri dışında aşı sorumluluğu icap görevlerinin hekimler olarak hayatımızı kısıtlayıcı olduğu, hizmet sözleşmemizin müzakere edilebilir olmadığı, hizmet sözleşmesinde yer alan en az 40 saat çalışma kavramının Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, mesai saati dışında bu görevlerin farklı hekim gruplarına da paylaştırılması gerektiği, defin nöbetlerinde paramediklerin görev alabileceği, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin de bu görevleri alabileceği belirtildi.
Evde ölüm ihbarlarında hekimlerin çok zor koşullarda riskli çalıştıklarinin , belediyelerin bu görevi üstlenmeleri gerektiğinin, adlı tabiplik hizmetinin bilirkişilik olarak sertifikasyon programına dahil edilerek gönüllü hekimler tarafından yürütülebilmesi, adli ölüm muayenesine asgari adli tabiplik ücret tarifesi uygulanması için Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapılması konularının altı çizildi.
İyi hekimlik adına her zaman işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak gayretimizin olduğu , bundan sonraki dönemde aile hekimliğinin geleceğinin sağlıklı ilerlemesi için Sağlık Bakanlığımıza her türlü desteği sağlamaya açık olduğumuz ifade edildi. Belirli aralıklarla birlikte çalışma sözü alındı.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmemiz iyi dileklerde sonlandırıldı.
Sunulan dosyalar:
1. T.C. Cumhurbaşkanligi Sağlık Ve Gıda Politikaları Kuruluna sunulan Şiddet Politika Öneri belgesi
2. Hak kayıpları dosyası
3. 13-14 Nisan İl Dernekleri toplantısı alınan kararlarla taleplerimiz
4. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluna sunulan Ahef sağlıkta şiddetle ilgili öneriler dosyası
5. Sağlıkta şiddet sebepleri ve öneriler
6. 2019 Ahef Aile Hekimligi  Çalıştayı
Ahef Yönetim Kurulu