Ana Sayfa Tıp&Sağlık İşsiz Dişhekimleri TDB web sitesini kilitledi

İşsiz Dişhekimleri TDB web sitesini kilitledi

Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 111. yılını, “18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası”nı ve “22 Kasım Dişhekimliği Günü”nü Meslek Birliği olarak anlaşılamamanın burukluğu içinde kutluyoruz.

111 yılda mesleğimiz ve toplum ağız diş sağlığı ile ilgili önemli değişimlerin ve kazanımların olduğu bir gerçek Ancak başka bir gerçek de yıllardır tartışılan sorunlarımızın birçoğunun bugün halen gündemde olması ve önümüzdeki yıllarda da bu sorunların giderek ağırlaşacağıdır.

Ülkemizde ağız diş sağlığı kültürünün gelişmemiş olması, koruyucu ağız diş sağlığı programlarının yeterince uygulanamaması,  Dişhekimliğinde İnsan Gücü dağılımının yapılmaması ve esasen tüm bu sayılanlara paralel olarak eğitim planlaması yapılacakken anlayamadığımız bir şekilde “profesör ve doçent” kadrolarında eğitimci bulunmamasına rağmen dişhekimliği fakülteleri açılmakta, her eğitim döneminde mevcutların kontenjanları yükseltilmektedir.

Dişhekimliği Fakültelerinin hiç bir kritere dayanmadan açılmasını, bu da yetmiyor gibi kontenjanlarının artırılmasını, diğer yandan “Prof. ve Doç.” kadrolarında öğretim üyesi olmadan mezun verilmesini TDB olarak yıllardır karar vericilere iletmemize rağmen -başta TBMM, Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde sürdürdüğümüz girişimler ve gönderdiğimiz onlarca komisyon raporlarına duyarsız kalınması sonucu- ülkemiz önemli bir insangücü işsizliğine terk edilmeye devam ediliyor.

2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sayısı bu gün 92’ye yükselmiş, 2005 yılında 960 olan kontenjan; 2019’da 66 fakültede 6421 sayısına ulaşmıştır.

Yukarıda sayılan ve ekli raporda ayrıntılı olarak yer verilen olumsuz koşulların sonuçlarını somut olarak yaşayan; üniversite sınavlarında %1’lik dilim içinde yer almış, zorluk derecesi en yüksek ve en pahalı eğitimi almış gençler, haklı sitemlerini, çaresizliklerini ve hüzünlerini anlatan dilekçeleri ile son 3 günde TDB web sitemizi kilitlemişlerdir.

Kamuoyuna ve karar vericilerin dikkatlerine önemle sunuyoruz.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TBMM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Dişhekimi Milletvekillerine mektup