Ana Sayfa Ana Sayfa Depresyon Tedavisinde 30 Yıl Sonra Yeni Tedavi Seçeneği

Depresyon Tedavisinde 30 Yıl Sonra Yeni Tedavi Seçeneği

2018 yılında, majör depresif bozukluğun tedavisi için geliştirilmiş esketamin etken maddeli nazal sprey için Avrupa İlaç Ajansı(EMA)’ ya  pazarlama sunumu yapan Janssen, 2 Ekim 2019 tarihinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ ne (FDA) başvuruda bulundu.

Süheyla Sibel Köroğlu
Endüstri Mühendisi

Esketamin nazal spreyi, orta-şiddetli depresif atakta antidepresanlarla birlikte en az iki farklı tedaviye yanıt vermeyen majör depresif bozukluk hastası erişkinlerde tedaviye dirençli depresyon (TRD) için geliştirdi .

Esketamin, TRD’li insanlarda beyin hücrelerinde sinaptik bağlantıların kurulmasına yardımcı olduğu düşünülen hızlı hareket eden yeni bir etki mekanizması olan bir glutamat reseptör modülatörü ve 30 yıldır bu alanda ilk defa yeni tedavi seçeneği sunuyor.

Esketamin burun spreyini, oral bir antidepresan ile birlikte kullanan stabil remisyonda olan hastalarda, oral antidepresan ve plasebo burun spreyi kullanan hastalara kıyasla, majör depresif bozukluk semptomları hem klinik hem de istatistiksel olarak anlamlı oranda azalmıştır.

Janssen’ in nörobilim terapötik bölümünün başında bulunan Husseini Manji, Faz III çalışmalarından elde edilen sonuçların, mevcut tedavilere yanıt vermeyen, majör depresif bozukluğun ciddi tezahür ettiği hastalarda esketamin burun spreyinin tedavi  potansiyelini güçlendirdiğini belirtti.

www.jnj.com