Ana Sayfa Tıp&Sağlık Atatürk’ün hastalığını ilk teşhis eden hekim

Atatürk’ün hastalığını ilk teşhis eden hekim

19. yy.’ın sonları dünyada hürriyet ve milliyetçilik rüzgarlarının estiği bir dönemdi. Fransızca bilen Tıbbiye öğrencileri yabancı yayınlardan hürriyet, ihtilal ve milliyetçilik fikirlerini öğrenmekte, siyasi olayları konuşup tartışmaktaydılar. Tıp öğrencileri ve doktorlar, memleket meseleleriyle hiç olmadıkları kadar içli dışlı idiler. Yazımıza konu olan Nihat Reşat Belger de Tıbbiyeyi böyle bir ortamda okumuş, Tıbbiye’deki ve ülkedeki ortam onun genç yaştan itibaren siyasi meselelerle ilgilenmesine neden olmuştur. Siyasi sorunlarla ilgilenmesi onu genç yaşından itibaren yurt dışında yaşamak zorunda bırakmış, bu durum genç doktora yeni kapılar açmış, o dönemde tıp alanında en önde gelen ülkelerden biri olan Fransa’da yeniden tıp eğitimi almasına neden olmuştur. Yurdun üzerine kara bulutların çöktüğü yıllarda Paris’te bulunan Nihat Reşat Bey, milli gelecek endişelerini orada yaşamış ve orada bulunan bir Türk vatandaşı olarak memleketine, elinden gelen hizmeti yapmaktan geri durmamıştır. Osmanlı azınlıklarının Avrupa’da yaptığı ve kamuoyu üzerinde son derece etkili olan propagandalara karşı milli davamızı çok iyi bir şekilde savunmuş, vatan için hizmete hazır güçlü kişiliği yanında fiziği, ses tonu, hitap yeteneği, Fransızcaya ve İngilizceye olan hakimiyeti ile memleketimize yeri doldurulamaz hizmetlerde bulunmuştur. Dr. Nihat Reşat Beyin yaptığı bu çalışmalar Atatürk’ün dikkatini çekmiş 1921 tarihlerinde Londra’da düzenlenen konferansta Ankara Hükümetini temsilen görevlendirilmiştir. Daha sonra Paris’te Ankara Hükümetinin yarı resmi temsilciliğini yapmış ve Ankara Antlaşmasının imzalamasına katkıda bulunmuştur. Lozan Konferansına Türk heyetinde müşavir ve Paris basın temsilcisi olarak katılmıştır. 1936 da Atatürk tarafından yurda çağrılarak, Yalova kaplıcalarının başına getirilmiştir. Yalova’yı Avrupa’daki emsalleri seviyesine getiren Dr. Nihat Reşat Bey, Atatürke ilk kez siroz teşhisini koymuş ve Atatürkün son hastalığının tedavisine sürekli hekimlerinden biri olarak katkıda bulunmuştur.

görsel

Atatürk’ün Hastalığı Son Günleri ve Ölümü Hakkında
Prof. Dr. Nihat Reşad Belger’in notları