Ana Sayfa Ana Sayfa Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu

2010 yılında imzacısı olduğumuz Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde hazırladığımız 2019 yılı ilerleme raporumuza aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Sorumluluklarımız
Türkiye ilaç endüstrisinin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için
çalışmalar yürütmek;
Türkiye ilaç endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilaç pazarında sağlıklı rekabet
ortamının gelişimi için çalışmak;
Türkiye ilaç endüstrisinin başta biyoteknoloji alanı olmak üzere Ar-Ge yetkinliğinin artırılması için öncü rol üstlenmek;
Türkiye’de biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişimine etkin katkı sağlamak amacıyla kurulanTürkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunun koordinasyonunu yürütmek;
Türkiye ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün artması için kurulan Türkiye İlaç
İhracatçıları Platformu’nun koordinasyonunu yürütmek;
Endüstriye ilişkin verileri ve sağlık istatistiklerini derlemek ve yayınlamak;
Türkiye ilaç endüstrisini uluslararası platformlarda temsil etmek,
İlgili resmi ve akademik kurumlar ile diğer sivil toplum örgütleriyle endüstride Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda iş birliği yapmak,
Türkiye ilaç endüstrisinin faaliyetlerinde yüksek düzeyde etik standartların korunması yönünde çalışmak;
İhtiyaç duyulan acil durumlarda endüstriyi harekete geçirerek ulusal ve uluslararası kuruluşlara ilaç sağlanmasını koordine etmek.