Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ” Milli Eğitim Bakanlığı Raporlar Hk. Görüşme”

” Milli Eğitim Bakanlığı Raporlar Hk. Görüşme”

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğrenci işleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sayın Mehmet Yasin Eriş ile bir görüşme yaptık. Okulların açılması ile öğrencilerden istenen sağlık raporlarında artış yeniden gündeme geldi. Okul çağı döneminde sosyal ve sportif faaliyetleri desteklediğimizi ilettik. Ancak talep edilen bu raporların çoğunun bir mevzuatının olmadığını, veli beyanının yeterli olduğu konusunda tekrar bilgilendirme yaptık. Okul çağı gençlik izlemlerinin 5 yaş 3 ay sonrasında başladığı, bu yaş dönemine kadar zaten çocuk izlemler yapıldığını ifade ettik. Okul çağı gençlik izlemlerin yılda 1 kez yapıldığı ve bu izlemler için hekimden randevu alınarak veli eşliğinde gidilmesi gerektiğini hatırlattık. İzlem esnasında gerekli muayenelerden ve eğitimlerden sonra hekim tarafından uygun bulunursa tathlil istenebileceği bu nedenle aç gidilmesi konusunda bilgilendirme yaptık. Yine hekim tarafından uygun bulunursa, ileri tetkik ve tanı için başka branş hekimlere sevk yapılabileceğini hatırlattık. Müsabakalara girecek sporcu öğrenciler için alınması istenen sağlık raporlarında,mutlaka efora dayalı kardiyak muayene gerekeceği ve bu amaçla kardiyoloji uzmanı ve spor hekimi tarafından değerlendirilmenin daha doğru olacağı bilgisini paylaştık.

Tüm bu konularla ilgili durumun tamamiyle anlattığımızın uygun olduğunu belirten Sayın Yaşin’e, il milli eğitim müdürlüklerine tekrar hatırlatma talebimiz ilettik.

AHEF Yönetim Kurulu

Kurumlar Sağlık Raporu İstemeli mi?