Ana Sayfa Tıp&Sağlık “Kesici Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri”

“Kesici Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri”

Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının %54’ü meslek yaşamları boyunca en az bir kez kesici delici alet yaralanmalarına maruz kalıyor. Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, bu oranları farkındalık çalışmaları ve iyi uygulamalar ile en aza indirme çalışmalarına devam ederken, sağlık profesyonelleri için Eylül 2019’da hayata geçecek online bir eğitim hazırladı.

İki sağlık çalışanından birinin meslek yaşamları boyunca en az bir kez kesici delici alet yaralanmalarına maruz kaldığı[1] sağlık hizmetlerinde güvenlik kültürünü geliştirmek ve sağlık çalışanlarının çalışma standartlarını yükseltmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili bir paylaşım toplantısı düzenledi.

Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Kesici Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri” başlıklı toplantıda, kesici delici alet yaralanma oranlarını azaltmak için üzerinde çalışılan online eğitim modülleri tartışmaya açıldı. Açılış konuşmasını Platform Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal’ın yaptığı toplantıda, ayrıca kesici delici alet yaralanmalarının tanımı, sağlık profesyonelleri için yarattığı riskler, yaralanmalardan korunmak için gerekli önlem ve koruma prosedürleri, bu tür yaralanmaların klinik, toplumsal ve ekonomik maliyetleri, risk faktörleri ve iyi uygulama örnekleri gibi konular konuşuldu.

E-Eğitim Modülü Sağlık Çalışanlarını Bilinçlendirecek

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, “Geçtiğimiz dönemde, sağlık çalışanlarının kesici delici alet yaralanmalarına maruziyeti ile ilgili gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında, ülkemizdeki sağlık profesyonellerinin %54’ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez kesici delici alet yaralanmalarına maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bu yaralanmaların ise sadece %20’sinin tamamı bildiriliyor. Yine yaptığımız anket sonuçlarına göre; %61’lik bir çoğunlukla yaralanmaya en çok maruz kalan meslek grubu hemşireler olurken; en sık yaralanma nedeninin ise %42 ile enjektör iğnesi batması olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu bulgular bize kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili ciddi ve acilen müdahaleye ihtiyaç olduğu görülen bir tabloyu ortaya koyuyor,” dedi.

Kesici delici alet yaralanmalarına maruziyet ile ilgili yüksek oranların eğitim ile tersine çevrilebileceğini vurgulayan Ünal sözlerine şu şekilde devam etti: “Oranlar her ne kadar ciddi seviyede olsa da, bu tabloyu eğitim ile düzeltmek mümkün. Biz Platform olarak hayata geçirdiğimiz anket çalışmasının ardından kendimize bir yol haritası belirledik. Bu kapsamda toplantılar, çalıştaylar yaptık; literatüre katkı sağlayabilecek kılavuzlar hazırladık ve online konferanslar ve soru-cevaplar ile ulaşabileceğimiz kadar çok sağlık çalışanına ulaşmaya çalıştık. Bu noktada büyük bir farkındalık yarattık, sıra tutum değişikliğine geldi. Farkındalığı, tutum ve davranış değişikliğine çevirme sürecinde eğitimlerin rolü büyük. Bu yüzden kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili alanında uzman isimler ile bir online eğitim modülü hazırladık. Hemşirelik okullarında ve mesleki eğitimlerde kullanılabilecek bu eğitim ile inanıyorum ki kesici delici alet yaralanma oranlarının aşağı yönde seyretmesine, yaralanmayı bildirme oranlarının ise artmasına katkı sağlamış olacağız. Önümüze koyduğumuz yol haritasında bir sonraki adım ise kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili iyi uygulamaların karar vericiler tarafından mevzuat düzenlemelerine dahil edilmesini sağlamak. Böylelikle ülkemizde, sağlık çalışanı güvenliğini dünya standartlarında tesis etmek ve korumak için çok önemli bir adım atmış olacağız.”

Kesici Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülüne Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu web sitesinden ulaşabilirsiniz. http://www.hscgp.org/


[1] Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Serhat Ünal, Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmaları Araştırma Raporu, Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, s.26, Mart 2017.