Ana Sayfa Ecza İşsiz eczacı sayısı artacak!

İşsiz eczacı sayısı artacak!

Ankara Eczacı Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 15 Eylül tarihinde yapılmış ve Odamız seçimlerini Ecz. Taner Ercanlı Başkanlığı’ndaki Eczacılıkta Değişim Platformu kazanmıştır. Öncelikle, yeni dönemin tüm eczacılık camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz.

Bilindiği üzere, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)’nun kuruluş tarihi olan 25 Eylül, tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılar Günü adıyla kutlanmaktadır.

Dünyada eczacılık alanında yaşanan sıkıntıların da değerlendirildiği bu günde, Ankara Eczacı Odası olarak bizler Türkiye’de eczacılık alanında yaşanan sıkıntılara çözüm yollarının bulunmasını talep etmekteyiz.

“Mesleğimizin geleceği tehdit altında”

Eczane ekonomilerinde yıllardır yaşanan daralma, gelir düzeyimizin düşmesi, kamunun üzerimize yüklediği finansal ve bürokratik yükler, dolayısıyla ilaç ve sağlık danışmanlığı işlevimizi yeterince yerine getiremeyişimiz, kamu-kurum-hastane eczacılarımızın özlük hakları başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sıkıntılar ve geleceğimiz olan gençlerimizin gittikçe büyüyen istihdam sorunu, mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir.

Ülkemizde genç işsizliğinin yüzde 20’leri geçtiği bir dönemde eczacılık fakültelerinden mezun olan, ülkemizin nitelikli insan kaynağı gençlerimizin istihdam sorunları karşısında sessiz kalamayız.

Eczacı işgücünün vasıfsızlaştırılmasına, gençlerimizin gelecek kaygılarına seyirci kalamayız. Geleceğimizi, mesleğimizi emanet edeceğimiz gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

İşsiz eczacı sayısı artacak!

Mesleğimizde yaşanan istihdam sıkıntısı ile ilgili Ankara Eczacı Odası olarak, yetkili otoritelerden isteğimiz, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; özel hastaneler ve ilaç sektöründe eczacı istihdamının artırılması için de çalışmaların yürütülmesi yönündedir.

Kamuda çalışan eczacı sayısının az olması kadar, hali hazırda kamuda görevine devam eden eczacılarımızın özlük haklarında yaşanan sıkıntılar da acilen çözüm bulunması gereken konular arasındadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan sıkıntılara, şehir hastanelerinde yaşanan sıkıntılar da eklenerek; şehir hastanesinde istihdam edilen eczacı ve yardımcı personel sayısının az olması, eczacılarımızın kliniklerde görev yapmaması ve döner sermayeden pay alamaması gibi pek çok sorun mesleğimizin önünde ortaya çıkan yeni sorunlar olarak karşımıza dikilmektedir.

“Eğitimin niteliği artırılmalı”

Eczacılık fakültelerinin eğitim niteliğinin azalması mesleğimizin gelişiminin önündeki bir diğer engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara Eczacı Odası olarak eczacılık fakültelerinin taban puanlarının yükseltilmesi ve fakültelerimizin asgari eğitime başlama kriterlerine uygun hale getirilmesini talep etmekteyiz.

Fakültelerimiz bu asgari şartları sağlayana kadar, hali hazırda eğitim veren eczacılık fakültesi kontenjanlarının azaltılması ve yine bu asgari şartlar tamamlanana kadar yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, mesleğimizin dünya standartlarını yakalamasını sağlayacaktır.

Ülkemizde eczacılığa ışık tuttuğumuzda, eczacılarımızın büyük bir çoğunluğunun eczane eczacılığına yöneldiği görülmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde eczacılık uygulamalarına bakıldığında, başta “Klinik Eczacılık” olmak üzere, eczacıların kamu ve özel sektör ile ilaç sanayinde istihdamının önü açılarak, eczacılıkta çok farklı istihdam alanları oluşturulduğu görülmektedir.

Mesleğimizin geleceği için, yeni mezun eczacılarımızın kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilmesinin yolunun açılması ve buralarda görev yapacak eczacılarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü tekrardan kutlarken, halkın en yakın sağlık danışmanı olan biz eczacıların; halkımıza her daim hizmet vermek için hazır olduğumuzu, mesleğimize, meslektaşlarımıza, hastalarımıza, yurttaşlarımıza ilaç olacak, mesleğimizin saygınlığını artıracak, ilaç ve sağlık danışmanlığı görevimizi açığa çıkaracak, ekonomik ve mesleki kazanımlarımızı toplumun sağlıklı yaşama hakkı ile bütünleştirecek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine sarılarak, mesleğimizin ayakta kalması için elimizden gelen her çabayı göstereceğimizi belirtmek isteriz.

 

ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM BAŞKANI

Ecz. Taner Ercanlı