Ana Sayfa Tıp&Sağlık İnfektif Endokardit’in Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

İnfektif Endokardit’in Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diagnosis, Treatment and Prevention of Infective Endocarditis: Turkish Consensus Report

Serap Şimşek-Yavuz1 , Ahmet Rüçhan Akar2 , Sinan Aydoğdu3 , Denef Berzeg-Deniz1 ,
Hakan Demir4 , Tuncay Hazırolan5 , Mehmet Ali Özatik2 , Necla Özer3 , Murat Sargın2 ,
Emine Nursen Topcuoğlu6 , Nesrin Turhan7 , Mehmet Birhan Yılmaz3 , Özlem Azap1 ,
Seniha Başaran1 , Yasemin Çağ1 , Atahan Çağatay1 , Güle Çınar1 , Sibel Doğan-Kaya1 ,
Lokman Hızmalı1 , Mehmet Emirhan Işık1 , Nirgül Kılıçaslan1 , Şirin Menekşe1 ,
Meliha Meriç-Koç1 , Serpil Öztürk1 , Ayfer Şensoy1 , Yasemin Tezer-Tekçe1 ,
Elif Tükenmez-Tigen1 , Yeşim Uygun-Kızmaz1 , Mutlu Şeyda Velioğlu-Öcalmaz1 ,
Ayşegül Yeşilkaya1 , Emel Yılmaz1 , Neziha Yılmaz1 , Fatma Yılmaz-Karadağ1

1Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İstanbul Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başkent
Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi,
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi), İstanbul, Türkiye

2Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (Ankara Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi), İstanbul, Türkiye

3Türk Kardiyoloji Derneği (Ankara Şehir Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi), İstanbul, Türkiye

4Türkiye Nükleer Tıp Derneği (Kocaeli Üniversitesi), Ankara, Türkiye

5Türk Radyoloji Derneği (Hacettepe Üniversitesi), Ankara, Türkiye

6Türk Diş Hekimleri Birliği (İstanbul Üniversitesi), Ankara, Türkiye

7Patoloji Dernekleri Federasyonu Kardiyovasküler Sistem Patolojisi Çalışma Grubu (Ankara Şehir Hastanesi), Ankara, Türkiye Moderatörlüğü üstlenmiş olan ilk yazarın ardından önce Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) da dahil olmak üzere altı Uzmanlık Derneğinin ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin temsilcileri, sonra Klimik Derneği İEÇG’nin diğer temsilcileri, çalıştıkları kurumlar da gösterilerek alfabetik sırayla belirtilmiştir.

Özet
İnfektif endokardit (İE) nadir görülmesine karşın, yol açtığı morbiditeler ve yüksek mortalite hızı nedeniyle halen önemini koruyan bir infeksiyon hastalığıdır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde yapılmış epidemiyolojik çalışmalarda İE sıklığının yaklaşık 6/100
000 olduğu ve İE’nin, sepsis, pnömoni ve intraabdominal infeksiyonlardan sonra yaşamı en çok tehdit eden dördüncü infeksiyon hastalığı olduğu görülmüştür…..

tamamı için kaynağa bakınız