Ana Sayfa Ana Sayfa Sağlık ve İlaç ve Tıbbi Cihaz’da Stratejik Değişiklikler içeren 11. Kalkınma Planı,...

Sağlık ve İlaç ve Tıbbi Cihaz’da Stratejik Değişiklikler içeren 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.

2.2.1.2.2. İlaç ve Tıbbi Cihaza.
Amaç
362. İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak temel amaçtır.
(devamı aşağıdaki link sayfa 83)

2.3.3. Sağlık
Amaç
578.Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliğinin artırılması temel amaçtır.
(devamı aşağıdaki link sayfa 83)

Planda, 2023 yılında 12 bin 484 dolar kişi başına düşen milli gelir hedefleniyor.

Ekonomik büyümenin yüzde 4.3 olması hedefleniyor.

Plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarma hedefi öngörülüyor.

Savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolara çıkartma hedefleniyor.

Dönem sonunda 65 milyon turist ve 75 milyar dolar gelir bekleniyor.

plan : http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf