Ana Sayfa Tıp&Sağlık Preanalitik evrenin can alıcı sorunları

Preanalitik evrenin can alıcı sorunları

PREANALİTİK EVREDEKİ İYİ UYGULAMALAR

HASTA SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Türk Biyokimya Derneği (TBD) tarafından düzenlenen Preanalitik Evre Sempozyumu, Becton Dickinson firmasının koşulsuz bilimsel desteği ile Ankara ODTÜ Mezunları Derneği’nde gerçekleşti.

Acil laboratuvarlarında preanalitik evrenin can alıcı sorunları yanı sıra, acil laboratuvarın farklı analitik alanlarında preanalitik evreye yönelik konular ve günümüzde preanalitik evrenin daha da önem kazandığı bir uygulama olarak şehir hastanelerinde laboratuvar pratiğinin tartışıldığı Preanalitik Evre Sempozyumu’nda, sağlıkta kalite sisteminde laboratuvar hizmeti, acil laboratuvarlarda preanalitik evre kalite yönetimi, merkezi laboratuvar ve şehir hastanelerinde preanalitik süreç, preanalitik hatalar ve çözüm yolları gibi konuların yanı sıra kan gazı analizleri, kan sayım, acil laboratuvarlarda numune transportu, kardiyak belirteçler ve bunların preanalitik hata kaynakları konuları uzmanlarınca değerlendirildi.

Açılış konuşmalarını Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Verimlilik Akreditasyon Daire Başkanı Abdullah Öztürk’ün yaptığı sempozyumda ayrıca BD Yaşam Bilimleri – Preanalitik Sistemler Bölümü’nden İpek Çınaroğlu, “Acil Laboratuvarlarda Karşılaşılan Preanalitik Hatalar ve Çözüm Yolları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel, “Hekimin klinik kararları almasında en az yüzde 70 katkısı bulunan laboratuvar testleri, tanıdan tedaviye ve hastalığın gidişatına kadar pek çok alanda gösterge olarak kullanılıyor. Tedavi kararında hekime önemli katkı sağlayan ‘kan alma’ işlemi, standartlara aykırı bir şekilde, doğru ve uygun malzemelerle yapılmadığı takdirde hekimin tıbbi kararlarını olumsuz etkileyebiliyor ve hastalar için hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Bu süreçteki iyi uygulamalar ise aksine hasta sağlığı ve güvenliğini artırıyor. Bu kapsamda dernek olarak, hem sağlık profesyonellerinin güvenliği, verimliliği ve başarısı için hem hastaların sağlıklarına daha hızlı kavuşması için hem de sağlık kuruluşlarının toplam kalite ve maliyet yönetimi için biyokimya laboratuvarlarındaki iyi uygulamalar ve preanalitik evredeki hataların azaltılması için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bilimsel aktivitelerin yanı sıra genel kamuoyunun farkındalığını artıracak çalışmalarımız ile bu konudaki gelişime destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.

(TBD) tarafından düzenlenen Preanalitik Evre Sempozyumu, Becton Dickinson firmasının koşulsuz bilimsel desteği ile Ankara ODTÜ Mezunları Derneği’nde gerçekleşti.

Acil laboratuvarlarında preanalitik evrenin can alıcı sorunları yanı sıra, acil laboratuvarın farklı analitik alanlarında preanalitik evreye yönelik konular ve günümüzde preanalitik evrenin daha da önem kazandığı bir uygulama olarak şehir hastanelerinde laboratuvar pratiğinin tartışıldığı Preanalitik Evre Sempozyumu’nda, sağlıkta kalite sisteminde laboratuvar hizmeti, acil laboratuvarlarda preanalitik evre kalite yönetimi, merkezi laboratuvar ve şehir hastanelerinde preanalitik süreç, preanalitik hatalar ve çözüm yolları gibi konuların yanı sıra kan gazı analizleri, kan sayım, acil laboratuvarlarda numune transportu, kardiyak belirteçler ve bunların preanalitik hata kaynakları konuları uzmanlarınca değerlendirildi.

Açılış konuşmalarını Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Verimlilik Akreditasyon Daire Başkanı Abdullah Öztürk’ün yaptığı sempozyumda ayrıca BD Yaşam Bilimleri – Preanalitik Sistemler Bölümü’nden İpek Çınaroğlu, “Acil Laboratuvarlarda Karşılaşılan Preanalitik Hatalar ve Çözüm Yolları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel, “Hekimin klinik kararları almasında en az yüzde 70 katkısı bulunan laboratuvar testleri, tanıdan tedaviye ve hastalığın gidişatına kadar pek çok alanda gösterge olarak kullanılıyor. Tedavi kararında hekime önemli katkı sağlayan ‘kan alma’ işlemi, standartlara aykırı bir şekilde, doğru ve uygun malzemelerle yapılmadığı takdirde hekimin tıbbi kararlarını olumsuz etkileyebiliyor ve hastalar için hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Bu süreçteki iyi uygulamalar ise aksine hasta sağlığı ve güvenliğini artırıyor. Bu kapsamda dernek olarak, hem sağlık profesyonellerinin güvenliği, verimliliği ve başarısı için hem hastaların sağlıklarına daha hızlı kavuşması için hem de sağlık kuruluşlarının toplam kalite ve maliyet yönetimi için biyokimya laboratuvarlarındaki iyi uygulamalar ve preanalitik evredeki hataların azaltılması için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bilimsel aktivitelerin yanı sıra genel kamuoyunun farkındalığını artıracak çalışmalarımız ile bu konudaki gelişime destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.