Ana Sayfa Ana Sayfa KVKK Uyum Klavuzu

KVKK Uyum Klavuzu

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan Veri Sorumluları Siciline kayıt, kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olunması amacıyla ‘Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu’ hazırlanmıştır.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız…

Veri işleme rehberi