Ana Sayfa Ana Sayfa “İyi Yaş Alma”

“İyi Yaş Alma”

W- Mezoterapi Derneği Kurucu Başkanı Sn. Dr. Ahmet Atalık ile mezoterapi özelinde sohbet ediyoruz

“İyi Yaşlanmak” kavramınızı açar mısınız?

A.A.- Kısaca “Yaşının İyisi Olmak” sadece fiziki görünüm olarak değil, bütünsel olarak tam sağlıklı olmayı düşünüyorum. Dengeli beslenmek, iyi  uyumak, yeterli su içmek, güneş koruyucu ve nemlendirici kullanmak en az yaptığımız uygulamalar kadar değerli.

W- İnsanlar bu konuya daha fazla önem vermeye başlamış mıdır?
Bu konuya ilginin artmasını nasıl değerlendirmektesiniz?
İhtiyaç mı V Zaruret mi?

A.A.- Başta sosyal medya olmak üzere iletişimin artması, kişinin kendini daha genç, güzel ve bakımlı olma isteği. Özellikle orta yaşa gelen kişilerin yaşlanmanın belirtilerinin başlaması ile birlikte önlem alma istekleri. İyi yaş almanın yani yaşlanmanın yönetilebileceği düşüncesi artık insanlarda daha erken yaşlarda başlıyor. Koruyucu ve önleyici yaşlanma karşıtı uygulamaların gelecekteki olumlu etkileri ve düşük maliyetleri de ilginin artmasına neden oldu.

W- Uygulamalarınızdan bahseder misiniz?

A.A.- Yaşlanma karşıtı uygulamalarda peeling, botoks, dolgu, enerji kaynaklı uygulamalar ve mezoterapiyi kullanıyorum. Hastalarımızın deformiteleri ve iyi yaşlanmaları için kombine tedavilerin optimum yararı sağlayacağına inanıyorum.

W- Batı da gelişen bu eğilim ülkemiz içinde geçerli midir?

A.A.- Evet dijital medya sayesinde sınırların kaktığı günümüzde artık tüm yeni ürün, cihaz, teknik ve yaklaşımlar ülkemizde de izleniyor ve hastalar tarafından isteniyor. Medikal estetik alanında hastaların bilgi ve bilinç düzeyinin artması ile yaşının iyisi olmak isteyenler çoğalıyor. Doktor olarak bize düşen önemli bir sorumlulukta kişiye özel, detaylı ve bütçesi planlanmış yaklaşımlar ile ifade ve kişisel özelliklerini kaybetmeden yaşlanmalarını sağlayacak tedaviler yapmaktır.

W- Uygulamalarınızda daha çok önemsediğiniz konu ve tavsiyeleriniz nelerdir?

A.A.- Yukarıda belirttiğim ve hastalarımızın en çok kaygı duydukları konu olan kişisel özelliklerini, mimik ve ifadelerini kaybetmeden iyi yaşlanmaları için gerekli yetkinliğe sahip hekimler ile merdivenaltı uygulamalardan uzak durarak sağlıklı ve iyi yaşlanmaları.

W- Hem Anti aging hem de iç içe olduğu alan mezoterapi de çok fazla ürün var, bu konuya dair düşüncelerinizi alabilir miyiz?

A.A.- Mezoterapide yaşlanma karşıtı uygulamalarda amacımız derimizin yaş almayla beraber kaybettiği ve ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, hyaluronik asit ve diğer ürünleri yerine koyarak derinin tekrar tüm fonksiyonları sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlamak. Mezoterapi de kullanılan ürünlerinde temel özellikleri bunlar olmalı. Anti aging uygulamalarda oral formlar ile hastalar desteklenirken biz intradermal- deriiçine bu ürünleri veriyoruz.

W- Bu alan hem ticari işletmeler hem de sağlıkçı veya olmayanlar tarafında suistimale açık mıdır?
Önlemler konusunda önerileriniz nelerdir?

A.A.- Maalesef toplum sağlığını tehdit edebilecek boyutlara ulaşan sağlık birimi olmayan ticari işletmelerdeki uygulamalar özellikle komplikasyonların artması ile önümüze çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmeyen bu işletmelerde yapılan uygulamaların hukuken düzenlemesi mevcut. Hukuken kendilerine yetki verilen alan ve sınırlarda faaliyetlerini devam ettirirler ve denetlemeler uygun olarak yapılırsa çözüm üretilebileceğini düşünüyorum.

W- Anti Aging Management medikal estetiğin öne alması gereken bir anlayış mıdır?

A.A.- Aging Management yeni bir konsept, kısaca yaşamı ve yaşlanmayı yönetmek olarak düşünebiliriz. Bireylerin yaşlanmalarına proaktif, önleyici yaklaşımı nedeniyle eğitim seviyesi yüksek, bilinçli kişilerin tercihi oldu.

Burada hekime düşen önemli görev günü kurtarıcı, doğal olmayan uygulamalar yerine hastalarının yaşlanmalarına olumlu katkı sağlayacak uygulamaları önermeleri ve uygulamaları.

Kişisel çalışmalarımda sağlıklı ve iyi yaşlanmanın belirli saat ve kalitede uyku, dengeli ve düzenli beslenme, yeterli su-sıvı alımı, düzenli ve 3 saati geçmeyen aralıklarla kullanılan güneş koruyucular ve nemlendiriciler kullanmanın bizim yapacağımız işlemlerden çok daha önemli ve etkili olduğunu açıklıyorum.  Bu yaklaşımımın nedeni öncelikle kendilerine saygı duyarak, önemseyerek kendilerini korumaya çalışmalarının daha ekonomik, tıbbi ve doğru olduğu içindir.

W- hasta gruplarınız cinsiyet-yaş skalası hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu skala beklediğiniz bir tablo muydu?

A.A.- Hastalarımızın büyük çoğunluğunun kadınlar olduğunu ancak genç yaşlarda başta akne, akne izi, leke ve saç dökülmesi şikayetlerinin ortak sorun olduğunu söyleyebilirim. Orta yaşa yaklaşınca veya gelince daha çok yaşlanma karşıtı isteklerin kadınlardan geldiğini görüyoruz. Saç ekiminden önceki son tedavi olan saç dökülmesi tedavilerine ise erkeklerin her geçen gün daha çok rağbet ettiklerini görüyoruz. Sosyal medyanın inanılmaz yaygın kullanımı ve etkisi artık tüm yaş gruplarında hastalarımızın standart dışı isteklerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

W- Orta yaşın üzerinde bulunan sağlık profesyoneli okuyucularımıza tavsiyeleriniz nelerdir?

A.A.- Orta yaşın artık günümüzde sayısal anlamı değişti. Sağlıklı yaşayan ve iyi yaşlanan orta-ortanın üstü yaş gruplarındaki sağlık profesyonellerinin daha çok destekleyici ve önleyici peeling ve mezoterapi gibi uygulamalar ile iyi yaşlanmalarını, yaşlarının iyisi olmalarını tavsiye ederim.

W- Sn.Dr.Ahmet Bey değerli görüş paylaşımınız için şükranlarımızı sunarız

 

“Yaşının İyisi Olmak”