Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Frengi ile savaş bitti

Frengi ile savaş bitti

6 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30823

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

FRENGİ SAVAŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/1983 tarihli ve 18016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Frengi Savaş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.