Ana Sayfa Ana Sayfa ‘teplizumab’ yüksek risk altındaki kişilerde tip 1 diyabeti geciktiriyor

‘teplizumab’ yüksek risk altındaki kişilerde tip 1 diyabeti geciktiriyor

Bir anti-CD3 monoklonal antikoru (teplizumab) ile  içeren çalışma, tip 1  geciktirilmesi veya önlenmesinin yollarını bulmayı amaçlayan uluslararası bir işbirliği olan Tip 1 Diyabet TrialNet tarafından gerçekleştirildi . Araştırmacılar, tip 1 diyabetli kişilerin akrabası olan 8-49 yaş arası 76 katılımcıyı, en az iki tür diyabetle ilişkili otoantikor (  tarafından yapılan proteinler ) ve anormal glukoz (şeker) toleransına sahiptiler.

Katılımcılar rastgele, 14 günlük bir teplizumab kürü alan tedavi grubuna veya plasebo alan kontrol grubuna atandı. Tüm katılımcılara, çalışma tamamlanana veya klinik tip 1 diyabet gelişinceye kadar – hangisi önce gelirse, düzenli olarak glukoz tolerans testleri uygulandı.

Deneme sırasında, kontrol grubundaki kişilerin% 72’si, teplizumab grubunun sadece% 43’üne kıyasla klinik diyabet geliştirmiştir.  kişilerin klinik diyabet geliştirmeleri için ortanca süre 24 aydan biraz fazla iken, tedavi grubunda klinik diyabet gelişenlerin tanıya geçmeden önceki ortalama 48 ayları vardı.

Gönüllü ilaç tedavisi uygulanan 44 gönüllü hastanın 19’unda diyabet gelişirken bunların yarısında da hastalık ortalama 48.4 ay içersinde ortaya çıktı.

32 gönüllüye verilen tesirsiz ilaç sonrasında ise bu kişilerin 23’ünde diyabet gelişirken, yarısında hastalık ortalama 24.4 ay içersinde ortaya çıktı.

İlaç tedavisi sonlandığında ise ‘teplizumab’ kullanan grupta diyabet hastalığı ertelenenlerin oranı yüzde 57 iken bu, tesiri olmayan ilaç kullananlarda yüzde 28 oldu.

Çalışmanın yazarı, Yale Üniversitesi’nde İmmünoloji ve Tıp Profesörü Dr. Kevan Herold, “Bu sonuçların, hastalar gibi aile üyeleri gibi klinik tip 1 diyabet geliştirme riski taşıyan bireyler için gerçek klinik anlamı var. ”
“İki haftalık bir terapi seansının diyabet insidansını neredeyse% 50 azalttığını görmek dikkat çekici. Bu veriler bize kısa süreli immünoterapinin diyabetin klinik başlangıcını önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkça söylüyor.”

Habere göre, teplizumab adlı ilaç, pankreastaki insülin üreten hücreleri öldüren beyaz kan hücrelerini bağışıklık sisteminde değiştiriyor.