Ana Sayfa Ekonomi İşsiz Dişhekimleri

İşsiz Dişhekimleri

İnsangücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan biridir.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın   ülkemizdeki mevcut insangücü planlaması ile ilgili yanlış uygulamalar hakkında kamuoyu ile paylaşmış olduğu son derece yerinde ve haklı tespitleri için Türk Dişhekimleri Birliği olarak kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sağlık insangücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesi şeklinde tanımlanmasına rağmen diğer tüm mesleklerde olduğu gibi maalesef dişhekimliğinde de bu kriterlere göre yapılmamaktadır.

Ülkemizde dişhekimine gitme sıklığı 0,9 adet/yıl  iken, AB ülkelerinde 5 adet/yıldır. Diğer yandan eğitim veren fakültelerin çoğunda yeterli akademisyen bulunmaması, hatta ve neredeyse bir Profesör görmeden mezun verecek fakültelerde eğitim verilmesiyle  mezun meslektaşlarımızın eğitim seviyeleri, tıbbi yeterlilikleri tartışılır durumdadır.  Hal böyle iken, son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insangücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri açılmış ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde en pahalı eğitimi alan, ülkemiz için değerli insan grubu işsiz ve mesleğin dışından başka alanlarda çalışan binlerce dişhekimi   ile karşı karşıya gelinmesi kaçınılmaz olacaktır.

Konuyla ilgili Birliğimiz tarafından hazırlanan ‘Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması 2018’ isimli raporumuzu tekrar kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

‘Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması 2018’ için tıklayınız…