Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz

Faz 1 klinik araştırma merkezleri için; tesis, personel, donanım, kalite sistemi ile ilgili asgari standartları belirlemek ve faz 1 klinik araştırmaların teklif aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca göz önünde bulundurulması gereken risk değerlendirme/risk yönetimi süreçleri için de rehberlik sağlamak amacıyla hazırlan Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz ve ekleri duyuru ekinde yayımlanmaktadır.

Mevcut durumda Kurumumuz tarafından onaylı olan faz 1 klinik araştırma merkezlerinin de kılavuzun yürürlük tarihinden başlayarak en fazla bir yıl içerisinde merkezlerini kılavuz hükümleri ile uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz
PDF