Ana Sayfa Tıp&Sağlık SGLT2 inhibitörleri alan hastalarda yeni tanımlanan bir güvenlik sorunu; FG !

SGLT2 inhibitörleri alan hastalarda yeni tanımlanan bir güvenlik sorunu; FG !

Fournier Gangrene (FG) Associated With Sodium–Glucose Cotransporter-2 InhibitorsA Review of Spontaneous Postmarketing Cases

SGLT2 adıyla bilinen sodyum-glukoz-kotransporter-2 inhibitörleri kullanan hastalarda tehlikeli nekrotizan enfeksiyonlar görülebileceği bildirildi.( Fournier gangreni )

Çalışmada Sodyum-glukoz cotransporter-2 (SGLT2) inhibitörlerinin kullanılması, dış genital, perine ve perianal bölgenin nekrotizan enfeksiyonu ile karakterize nadir bir ürolojik acil durum olan Fournier gangren (FG) ile ilişkilendirilmiştir.

Bu grup ilaçlar böbreklerin glukozu tekrar kana absorbe etmesini önleyerek etkili oluyor.

FDA, 1 Mart 2013 ve 31 Ocak 2019 tarihleri ​​arasında SGLT2 inhibitörleri alan hastalarda 55  FG vakası tanımladı. Hastalar yaşları 33 ile 87 arasında değişiyordu; 39’u erkek, 16’sı kadındı. SGLT2 inhibitör tedavisinin başlamasından sonra başlama zamanı 5 gün ile 49 ay arasında değişmiştir. Tüm hastalarda cerrahi debridman vardı ve ciddi bir şekilde hastaydı. Bildirilen komplikasyonlar diyabetik ketoasidoz ( n  = 8), sepsis veya septik şok ( n  = 9) ve akut böbrek hasarı ( n) idi. = 4). Sekiz hastada fekal derivasyon cerrahisi vardı, 2 hastada amputasyon gerektiren alt ekstremitede nekrotizan fasiit gelişti ve 1 hastada kangrenli ayak parmakları nedeniyle alt ekstremite bypass prosedürü gerekti. Üç hasta öldü. Karşılaştırma için FDA, 1984 ve 31 Ocak 2019 tarihleri ​​arasında diğer antiglisemik ajanlarla ilişkili 19 FG vakasını tanımladı: metformin ( n  = 8), insülin glarjin ( n  = 6), kısa etkili insülin ( n  = 2), sitagliptin artı metformin ( n  = 2) ve dulaglutide ( n  = 1). Bu hastalar 42-79 yaşları arasındaydı; 12’si erkek, 7’si kadındı. İki hasta öldü.

Bu ilaçların yan etkileri arasında; ciddi idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yetersizliği, kan şekeri, tansiyon ve potasyum düşüklüğü, ketoasidoz, kemik kırıkları ve ağır alerjik etkilerde bulunmakta.

Sonuç olarak; FG, SGLT2 inhibitörleri alan hastalarda yeni tanımlanan bir güvenlik sorunudur. Bu ajanları reçete eden hekimler bu olası komplikasyonun farkında olmalı ve erken evrelerinde tanımak için yüksek bir şüphe göstermelidir.