Ana Sayfa GETAT “Alternatif tıp pazarı, yani umut tacirlerinin pazarı gittikçe büyüyor”

“Alternatif tıp pazarı, yani umut tacirlerinin pazarı gittikçe büyüyor”

Bazı çalışmalarda, D vitamininin kanserden koruyucu etkileri olduğuna dair veriler bulunduğunu ancak konunun netlik kazanmadığını söyleyen LLMBIR Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, 5108 hasta üzerinde yapılan Vitamin D Değerlendirme çalışmasına dikkat çekti, “Çalışma, aylık yüksek dozlarda D vitamini kullanımının kanser riskini azaltmadığını gösterdi” dedi.

“ALTERNATİF TIP PAZARI, YANİ UMUT TACİRLERİNİN PAZARI GİTTİKÇE BÜYÜYOR!”

2017 yılında tüm dünya genelindeki ilaç pazarının değerinin 935 milyar dolar iken, bunun 2021 yılında 1,2 trilyon dolara ulaşacağının beklendiğini belirten Doktor Selami Koçak Toprak, “alternatif tıp” piyasasının gittikçe büyüdüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Bu miktarın içinde oldukça pahalı olan kanser ilaçları, nörolojik ilaçlar, pek çok kalıtsal hastalıkların ilaçları ve organ naklinde kullanılan ilaçlar gibi dünya genelinde çok yaygın reçete edilen ve özellikle son yıllarda kullanımı gittikçe artan hedefe yönelik “akıllı ilaçlar”ın da olduğu bir gerçektir. Ancak asıl şaşırtıcı olan ise, etkisi bilimsel olarak kanıtlanmayıp, sadece ve sadece tesadüfi başarılara dayanan, özellikle kanser tanısı almış pek çok hasta ve yakınını, onların fiziksel ve psikolojik zor durumlarından yararlanarak kandıran umut tacirlerinin pazarı olan “alternatif tıp” piyasasının gittikçe büyümesidir. 2013 yılında 34 milyar dolar olan bu pazar, 2015 yılında 200 milyar dolar, 2017’de ise 360 milyar doları bulmuştur.

“KANSER HASTALARI TEDAVİLERİNİ TEHLİKEYE SOKABİLİYOR”

Bu pazarı oluşturan ürünlerin, hiçbir bilimsel faaliyet gözetilmeden üretildiği ve varsa da ender olan başarılarının tamamen tesadüflere dayandığı unutulmamalıdır. Pek çok hasta, mucizevî olarak parlatılan bu ürünleri kullanması nedeniyle ya hayatlarını kaybetmişler ya da almaları gereken asıl tedavilerini aksatarak kanser tedavilerini tehlikeye sokmuşlar veyahut karaciğer, böbrek gibi çeşitli organlarının hasarlanmasına neden olmuşlardır. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde tüm kanser hastalarının neredeyse yarıya yakınının tedavilerinin bir döneminde alternatif tıp ürünleri kullandığını ortaya koymaktadır. 2015 yılında ABD’de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre Hodgkin dışı lenfoma hastalarının kanser tedavileri sürerken %80’inin ek vitaminler, %50’sinin alternatif ürünler ve %45’inin de çeşitli otlar kullandığı saptanmıştır. İşin en ilginç tarafı ise hastaların sadece %4’ünün bu ürünlerin kanseri yenmede yardımcı olduğuna inanmasıdır.”

 

tamamı için kaynağa bakınız