Ana Sayfa Ana Sayfa Yardımcı Eczacılık Uygulaması Kaldırılmalı !

Yardımcı Eczacılık Uygulaması Kaldırılmalı !

Yeni mezun eczacıların serbest eczacılık yapabilmeleri için okullarını bitirdikten sonra bir yıl yardımcı eczacılık yapma zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerektiğini söyledi.

Saydan, yardımcı eczacılığın 5 yıllık eczacılık fakültesi okuyan, 6 ay boyunca stajını yapan eczacılara haksızlık olduğunu, yardımcı eczacılığın kanundan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sahada yaşanan sıkıntıların artması, yardımcı eczacılığın uygulanmasında  yaşanan zorluklar ve yeni mezun eczacıların yaşadığı sorunlar nedeniyle bakanlık raporu doğrultusunda

Eğitim-Öğretim süresi 5 yıl olan eczacılık fakültelerinde eczane stajlarının yapıldığı ve bu stajların takibi, kontrolü, sınavları, etkinliği ve benzeri hususların fakülteler tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğu; yardımcı eczacıların çoğunluğunun istihdam edildiği serbest eczaneler tarafından yardımcı eczacı çalıştırmaktan ticari kaygılar nedeniyle imtina edilmesi ve eczacıların yardımcı eczacılık yapabileceği eczane bulmasında uygulamada zorluklarla karşılaşılması sebebiyle yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılması “ 

gerekçesi ile hazırlanan teklif TBMM’ ne gönderildi.

YENİ MEZUNLARA HAKSIZLIK

“Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, uygulamanın devam etmesinin eczacı istihdamına çözüm olmayacağına ve bunun ne mezunlara, ne mesleğimize, ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacağı görüşündeyiz. 5 yıl eczacılık fakültesinde okumuş, 6 aylık stajını tamamlamış yeni eczacılara bir yıl daha  eczanelerde çalışırsan eczane açabilirsin demek son derece adaletsizdir. Fakülteyi bitirmiş, diplomasını almış ama hala yeterli değilsin, bir sene de eczanede çalışmadan eczane açamazsın demektir. Yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda kalan eczane eczacılarına ekstra maddi külfet getirmektir.

BU UYGULAMA ECZANE EKONOMİLERİNİ ZORLUYOR

Eczane ekonomilerimiz zaten oldukça güç durumda. Eczanelerimizin işleyişine en uygun olan şekilde teknisyen ve teknikerlerimizle çalışıyor, kişisel ihtiyaçlarımız dahil tüm masraflarımızı minimuma indirmek suretiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu meslektaşlarımızı istihdam etmek için mecburen bir çalışanımızı işten çıkarmak zorunda kalacağız. Bu işten çıkardığımız çalışanlarımız ve aileleri ne olacak? Hiçbir işletme hele hele bizim gibi kendi öz sermayesi ve emeği ile çalışan işletmeler ihtiyacı olmayan yanında bir yıl çalışacak personel istihdam etmez. Bir çalışanımızı işten çıkararak asgari ücretin 1.5 katı maaş vereceğimiz eczacıları istihdam etmek eczane ekonomilerimize zarar verecektir. Bu genç meslektaşlarımızın zorunlu yardımcı eczacılık yapabilecek eczane bulmaları uygulamada pek mümkün olmayacaktır. Mezun eczacılarımız için 5 aydır da bu mümkün olmadı.

İSTİHDAM SORUNU ECZACILARA YÜKLENEMEZ

Eczacıların istihdam sorununun çözümü eczacılara yüklenemez. İstihdamı çözmek devletin işidir. Meslek mensuplarının işi değildir. Eczacıları yetiştiren Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi kararı da 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılarak eczacılık mesleğine ve 5 yıl eğitim alarak mezun olan gençlere hiçbir katkısı olmayan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemenin kaldırılması gerektiği yönündedir.

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, uygulamanın devam etmesinin “eczacı istihdamını “ çözmeyeceğini, bunun ne mezunlara ne mesleğimize ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacaktır. Dolayısıyla bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerekmektedir.

                                                                       TEİS BASIN BÜROSU/09/11/2018

 

EK:

Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi Başkanı

 

           4 Nisan 2018

Sayın Dr. Ahmet Demircan

T.C. Sağlık Bakanı

Sayın Sağlık Bakanımız,

 

Bilindiği gibi 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğinin 4. Maddesinin v bendinde “yardımcı eczacı; 2013 ve daha sonraki yıllarda Eczacılık Fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı” olarak tanımlanmıştır.

 

Türkiye’deki Eczacılık Fakültesi lisans eğitim süresi, 2005 yılından itibaren Avrupa’daki eğitim süresine denk olabilmesi için 5 yıla çıkarılmıştır. Eğitimin beşinci yılında öğrencilerin serbest veya hastane eczanesinde yaptıkları staj yer almaktadır; tüm eğitim süresince bu kapsamda en az 6 ay süreyle staj yapılması sağlanmaktadır. 12 Nisan 2014 tarihli yönetmelik sonucu eczane açmak isteyen eczacıların bir yıl süreyle daha serbest eczane veya hastane eczanesinde çalışma zorunluluğu ile bir anlamda eczacılık eğitimi 6 yıla çıkarılmış bulunmaktadır.

 

Bu durum, Dekanlar Konseyinin 16 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantıda ayrıntılı bir şekilde tartışılarak aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, “yardımcı eczacılığın” 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’da” değişiklik yapılarak kaldırılmasının Sağlık Bakanlığı’na teklif edilmesine Dekanlar Konseyi toplantısına katılan Dekanların “oy birliği” ile karar verilmiştir:

  1. 02 Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik gereği Eczacılık Fakültelerinde eğitimin bir parçası olan “6 ay zorunlu staj eğitimi” bir öğretim üyesinin kontrolü altında bir serbest eczaneye veya hastane eczanesinde dikkatli bir şekilde verilmektedir. Bu nedenle mezun olan eczacının ayrıca 1 yıl süre ile bir eczane veya hastanede çalışmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
  2. Eczacılık Fakültelerinde, eczacılık mesleğinin çeşitli istihdam alanlarına uygun temel eğitim verilmektedir. Sadece eczane açmak için 1 yıl süreyle serbest eczane veya hastane eczanesinde çalışma zorunluluğunun diğer çalışma alanları için eşitsizlik olduğu düşünülmektedir.
  3. Yardımcı eczacıya, çalışacağı eczane mesul müdüründen asgari ücretin 1,5 katı ücret ödenmesi ve sigortasının yapılması beklenmektedir. Bu da ayda yaklaşık 3.000 TL’ye karşılık gelmektedir. Bu durumun muvazaalı, etik ve deontoloji dışı davranışlara neden olacağı düşünülmektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre staj yapan Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ayda yaklaşık 140 TL verme konusunun bile eczacılar arasında sıkıntı oluşturduğu bilinirken yardımcı eczacılara ödenmesi gereken bu ücretin olumlu karşılanmayacağını düşündürmektedir.
  4. Ayrıca, mevcut eczacılara zorunlu olarak ayda yaklaşık 3.000 TL vererek bir eczacıyı istihdam imkanı verilmesinin zorlayıcı olması nedeniyle etik olarak uygun olmadığı düşünülmektedir.

2013 yılı girişli ve sonrasında Eczacılık Fakültesi’ne giren öğrencilerini ilgilendiren bu önemli durumun bu sene mezun olacak öğrencileri etkilediğinden dolayı mağduriyet yaşanmaması için 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’da” ivedilikle değişiklik yapılarak “yardımcı eczacılığın” kaldırılması için gereğini önemle arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi Başkanı

 

Gereği için:  T.C. Sağlık Bakanlığı

Bilgi için:

  • Türk Eczacıları Birliği
  • Bölge Eczacı Odaları