Ana Sayfa Ecza Yardımcı Eczacılığa Karşı Olduğumuzu Yineledik!

Yardımcı Eczacılığa Karşı Olduğumuzu Yineledik!

Türk Eczacıları Birliği (TEB) 41. Dönem Dördüncü Başkanlar Danışma Kurulu 13 Kasım tarihinde, Ankara’ da toplandı.

TEB Merkez Heyeti ve eczacı odaları başkanlarının katıldığı toplantıda, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile sadece eczanelerde satılması gereken ürünlerin eczane dışında satılması ile ilgili konular değerlendirildi.

Toplantıya katılan 54 eczacı odasından; Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Aydın, Malatya, Afyonkarahisar, Nevşehir ve Niğde eczacı odaları olmak üzere dokuz oda, yardımcı eczacılığın kaldırılması konusunda sunulan maddenin kanun teklifinden çıkarılmasına karşı olduklarını ve yardımcı eczacılık uygulamasına son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Toplantıya Ankara Eczacı Odası (AEO) adına AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş’in yerine vekalet eden Oda Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan katıldı.  Aslan toplantıda yaptığı konuşmada yardımcı eczacılığın kaldırılması konusunda AEO’nun görüşlerini açıkladı. Aslan şunları kaydetti:

“Eczacılık fakültesi öğrencileri beşinci sınıfta üç ay staj, üç ay da yaz stajı olmak üzere toplam altı ay staj yapıyor. Eğitim süresi zaten beş yıla çıktı. Hem eğitim hem de eczane pratiği açısından yeteri kadar bilgi ve donanıma sahip olarak mezun oluyorlar. Yardımcı eczacılığın mesleğe katacağı artıyı ikinci eczacılık ile sağlayabiliriz. Bunun yolu da ikinci eczacılığı kalıcı hale getirmek olabilir. Çünkü yardımcı eczalıkta meslektaşlarımız bir sene sonra ayrılıyor. Bu hem yardımcı eczacı çalıştıran serbest eczacılarımız hem de gençlerimiz için sıkıntılı bir süreç.

Eczanelerde verilen ilaç ve sağlık hizmetinin niteliğinin artırılması için, mevcut eczanelerde birden fazla eczacının çalışıyor olması şüphesiz ki son derece önemlidir. Diğer taraftan, her yıl 2 ila 2 bin 500 civarında eczacının mezun olması ve bunların istihdam edilmesi hem mevcut eczaneler açısından hem de istihdam edilmeyi bekleyen genç eczacılar açısından önemli bir sorun haline gelmiştir. Eczacıların sadece eczanelerde zorunlu olarak istihdam edilmesi önümüzdeki süreçte kronikleşecek olan işsiz eczacı sorununa çözüm getirmeyecektir.”

Toplantıya katılan tüm odalar eczanelerde satılması gereken ürünlerin eczane dışında satılması konusunda verilen mücadelenin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.