Ana Sayfa Tıp&Sağlık Teklif ile ASM’ler özel işyeri mi olacak?

Teklif ile ASM’ler özel işyeri mi olacak?

TBMM gündemindeki ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ sağlık çalışanlarından tepki almaya devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. H. Şenol Atakan bu teklifin, Aile Sağlığı Merkezleri’ni özel iş yeri statüsüne dönüştürdüğüne ve vatandaşlardan kendi aile hekimini seçme özgürlüğünün alındığına dikkat çekti.

AHEF Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Ümit Işıldak da, yeni yasa tasarısının anayasaya ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olduğunu ifade ederek “Bu kanun teklifi hekimlerin hiçbir talebini karşılamadığı gibi, mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren, vatandaşın aleyhine olan ve kanuni uyumsuzlukları barındıran bir kanun teklifi.  İlgili teklifin 29.maddesi Aile Hekimlerini ve Aile Sağlığı Merkezleri’ni açıkça özel iş yeri haline getiriyor. Hekimleri işverene dönüştürüyor. Bu çok tehlikeli bir adım.

30.maddede ise ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan kişilerin kendi aile hekimlerini seçme imkanı kalkıyor. Bireyin isteği ve onayı olmaksızın Aile Hekiminin Sağlık Bakanlığı’nca değiştirilmesi öngörülüyor. AHEF olarak bu kanun teklifinin açıkça kanuna aykırı olduğunu, hekimlere ve vatandaşlarımıza hiçbir faydası olmadığını görüyoruz ve kanun teklifinin acilen geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

tamamı için kaynağa bakınız

TTB-Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor

Türk Tabipleri Birliği; sağlık örgütleri ve muhalefet partilerinin kararlı duruşuna rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM genel kurul gündemine getirilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde aile hekimliği ile ilgili 29 ve 30. maddelerde yer alan düzenlemelere ilişkin görüşlerini açıkladı.

TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan görüşte, aile hekimlerinin işveren yapılmasının birinci basamağın “özelleştirildiğinin” ilanı olduğunu vurgulanırken; söz konusu yasa teklifinde aile hekimlerini ilgilendiren daha birçok olumsuzluğun bulunduğu ve yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiği vurgulandı.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun görüşü için tıklayınız.

 

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu