Ana Sayfa Ecza Sağlık yasa teklifinin komisyonda kabul edilen eczacılık alanına ait maddeleri

Sağlık yasa teklifinin komisyonda kabul edilen eczacılık alanına ait maddeleri

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

Teklif içinde eczacılığı ilgilendiren önemli gelişmeler var:

TBMM Sağlık Komisyonu’ nda görüşülmekte olan torba yasa teklifinde, reçetesiz satışta, eczacılara kutu başına 2000 TL para cezası getiren ve Yardımcı Eczacılığın kaldırılmasına ilişkin maddeler geri çekilirken,

TEB’in yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum/kuruluşlar aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek, doğrudan hastalara verilebilmesi,

Hastanelerin yurt dışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek.Bu ilaçlar için yurt dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde izin/ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulacak, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ruhsat alabilmesi,

(Cumhurbaşkanı, ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek)

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılabilmesi,

Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, *ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartının kaldırılması(ticarethane , ecza deposu !)
*sonuç olarak ecza dposunda mesul müdür olan eczacının ortak olması ile ortaya çıkabilecek olası mağduriyet giderilmiş oldu.

mümkün hale geliyor

 

yasa teklifi 44 madde içermekte idi:

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu