Ana Sayfa Tıp&Sağlık Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaları arttıran yasa teklifi TBMM Komisyonu’nda kabul...

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaları arttıran yasa teklifi TBMM Komisyonu’nda kabul edildi

yasa teklifinde 44 madde bulunmakta idi

yasa ile sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek

https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/11/08/saglik-tasarisi-komisyonda-kabul-edildi

güvenlik soruşturması sebebiyle kamuya alınmayan doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek,

KHK ile ihraç edilen doktorlar, sadece SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışabilecek

Yardımcı eczacılık devam

Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, *ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartının kaldırılması,  (ticarethane , ecza deposu !)
*sonuç olarak ecza dposunda mesul müdür olan eczacının ortak olması ile ortaya çıkabilecek olası mağduriyet giderilmiş oldu.

Türk Eczacıları Birliği dışında Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum/kuruluşlar aracılığıyla ile de yurt dışından ilaç temin edilerek hastalara ulaştırılabilecek.

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılıyor.

Kanun teklifi, yasaya aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların ticaretini yapanlar veya bu fiilleri özendiren, kişilere, daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Canlıdan organ nakli; alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelgeye, Oral Patoloji, diş hekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak ekleniyor.

tamamı için kaynağa bakınız

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu