Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik Kartlarına İlişkin Duyuru

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik Kartlarına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Ürün tanıtım temsilcileri;
a) Yeterlilik belgelerinin olması kaydıyla firmalarda ürün tanıtım temsilcisi unvanı ile çalışabilirler.
b) Yeterlilik belgesi almaları durumunda Kurum elektronik kayıt sistemine Kurum tarafından kaydedilirler. Sisteme kayıt olan yeterlilik belgesi sahibi ürün tanıtım temsilcilerine, ruhsat/izin sahibi tarafından formatı Kurumca belirlenmiş bir “Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik Kartı” düzenlenir. Kimlik Kartı olmaması durumunda ürün tanıtım temsilcisi olarak çalıştırılamazlar” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış ürün tanıtım temsilcilerinin çalıştıkları ruhsat/izin sahipleri tarafından hazırlanacak kimlik kartlarına ilişkin kimlik kartı örneği ve kimlik kartı özellikleri ekte yer almaktadır. Kimlik kartı üzerinde yer alan karekod, yeterlilik belgesi başvuru ücretinin ÜTT tarafından yatırılması sonrasında her bir ÜTT adına Kurum tarafından üretilecektir.

Ekler
Adı Doküman
Ek AI
Ek PDF