Ana Sayfa Ekonomi Yeni ekonomi programı 2019-2021

Yeni ekonomi programı 2019-2021

Orta vadeli program içinde ilaca özel geçen ifadeler:

Politika ve Tedbirler:
İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı arttırmak amacıyla
yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde
bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş
birliği modelleri ile gerçekleştirilecektir.

Cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya,
enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım
yapılabilir alanlar olarak belirlenmiştir.
Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli
ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacaktır.
Ülkemizde üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi
teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında yetkinliklerimiz
artırılacaktır.

Sağlık

Farkındalık ve izleme-değerlendirme faaliyetleri yürütülerek ilaç kullanımının optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltılması konusunda projeler uygulamaya konulacaktır.

İlaç sektörüne yönelik AR-GE çalışmaları kapsamında klinik araştırma merkezleri ve birimlerinin sayıları artırılacak, alt yapıları geliştirilecektir.

ilgili görüş:

Küresel boyutta rekabet edebilmek

AIFD ( Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ) Genel Sekreteri Sayın Dr.Ümit Dereli ;

Türkiye’nin vizyonu; temel araştırmasıyla, klinik araştırmasıyla, üretim becerisiyle, ruhsat ve pazara erişim süreçleri gibi ilaç sektörü değer zincirinin tüm unsurlarında küresel boyutta rekabet edebilmek olmalı.