Ana Sayfa Ecza Sağlıkta Şiddete Karşı Nöbetteyiz!

Sağlıkta Şiddete Karşı Nöbetteyiz!

Sağlık alanındaki şiddetin ivme kazanarak, birçok sağlık çalışanının hayatını kaybetmesine neden olduğu bir süreci yaşamaktayız.

Günden güne artan ve ölümle sonuçlanmadığı takdirde haber değeri bile taşımayan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ülkemizin kanayan bir yarası haline gelmiştir.

Yaşamı kutsayan, ömrünü bu uğurda harcayan, görevini her daim ve her koşulda fedakarca yapan hekimlerimize karşı yapılan saldırıların cezasız kalması, ne yazık ki şiddetin bir çözüm yolu olarak görülmesini pekiştirmektedir.

Gelinen noktada tek çare tüm sağlık çalışanlarının dayanışması ve ortak bir ses vererek mücadele etmesidir. 

Nöbetlerimizde yaşadığımız can güvenliği sorunlarıyla sağlıkta şiddetin bir parçası olan biz eczacılar olarak talebimiz nettir;

Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanan ve Bakanlığa yıllardır defalarca sunulduğu halde bir türlü yürürlüğe giremeyen “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın bir an önce yasalaşmasıdır.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak,

Geçtimiz hafta yitirdiğimiz Dr. Fikret Hacıosman’ı, şiddete kurban verdiğimiz meslektaşlarımızı ve kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha anmak,

TTB’nin çağrısıyla ülke genelinde başlatılan ‘”Sağlıkta şiddete karşı yasa istiyoruz” nöbetine destek vermek amacıyla, tüm meslektaşlarımızı beyaz önlükleriyle  16 Ekim Salı günü, 18:30-19:30 saatlerinde Kadıköy’de Beşiktaş  İskele Meydanı’ndaki nöbet çadırına davet ediyoruz.

 

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu