Ana Sayfa İlaç Novartis psöriasis anketi

Novartis psöriasis anketi

Novartis anketi, sedef hastalarının tedavilerinde derinin temizlenmesinden fazlasını beklediğini gösteriyor

  • Yeni sonuçlanan hasta anketi, derinin temizlenmesi hastaların için en önemli unsur olmakla birlikte, hastaların tedaviden kanıtlanmış uzun dönemde etkililik ve güvenlilik verisi ile enjeksiyon yeri reaksiyonu olmaması gibi başka yararlar da beklediğini doğrulamaktadır.1
  • İlave olarak, hastalar tarafından etkililiğin, sedef hastalığının çoklu belirtilerinin tedavi edilmesinde de önem taşıdığı belirtilmektedir.1
  • Doz başına enjeksiyon sayısı ve enjeksiyon sıklığı, hastalar tarafından en az önem verilen faktörlerdir.1

İmmüno dermatoloji alanının liderleri arasında yer alan Novartis İlaç tarafından gerçekleştirilen hasta tercihleri anketinin bulguları Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 27. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi (EADV) Kongresi’nde sunuldu. 300 sedef hastasının yer aldığı çalışmanın bulgularına göre, hastaların tedavilerinden derinin temizlenmesi ve ilaç güvenliliğin ötesinde beklentileri bulunduğu bildirilmiştir.

Sonuçlar, tedavinin en tercih edilen özelliğinin, sedef hastalığı alanında daha önce gerçekleştirilen hasta tercihleri anketleri ile tutarlı olarak, derinin temizlenmesi olduğunu göstermiştir.2-5 Sonuçlar ayrıca hastaların tedavilerinden, kanıtlanmış etkililik yıl sayısı, büyük klinik çalışmalarla gösterilen güvenlilik verisi ve enjeksiyon yeri reaksiyonu olmaması gibi ek yararlar beklediklerini de göstermektedir.1

Ayrıca hastalar önemli faktörler olarak sedef hastalığının birden fazla belirtisini (sedef artiriti , tırnak, palmoplantar ve saçlı deri dahil) tedavi etmekte etkililiği ve semptomlarda tam rahatlama sağlanmasını sıralamıştır.1 En az önem verilen özellikler, doz başına enjeksiyon sayısı ve enjeksiyon sıklığı olarak bildirilmiştir.1

Sedef hastalarının tedavilerinden, temiz deri ve güvenlilik dışında başka hangi yararları görmek istediklerini anlamanın önemli olduğunu kaydeden Hamburg Üniversitesi Hemşirelik ve Dermatoloji Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Matthias Augustin şunları söyledi: “Bu anketin bulgularına göre; büyük klinik çalışmalara dayalı tutarlı ve sürdürülebilen uzun süreli etkililik ve güvenlilik, enjeksiyon yerinde ağrı olmaması ve sedef hastalığının tüm belirtilerine karşı etkililik; orta ila şiddetli sedef hastalığında tedavi seçimini etkileyebilecek faktörlerdir.”

Sedef hastalığı, karmaşık ve çok boyutlu bir sağlık sorunudur. Sedef hastalarının %40’a varan bölümünde sedef artiriti gelişebilmektedir.6 Uzun dönemde sedef hastalarının %90’a varan bir bölümünde tırnak psoriasisi, palmoplantar psoriasis (avuç içlerini ve ayak tabanlarını tutar) veya saçlı deri psoriasisi de gelişebilmektedir.8-10 Bu belirtiler hastaların yaşamı üzerinde daha büyük bir yük oluşturmaktadır.

Amerikan Dermatoloji Akademisi kılavuzlarına göre sedef hastalığı tedavisi, hastanın durumuna ve tercihlerine uygun şekilde adapte edilmelidir.11 Orta ila şiddetli sedef tedavisinde hastanın tercihlerinin iyi anlaşılması, hasta ile hekimin birlikte karar alma modellerinin iyileştirilmesinde merkezi rol oynamaktadır. Bu sonuçlar, sedef tedavisinde mevcut seçenekler konusunda hastaların bakış açısı konusunda ilave iç görüler sağlamaktadır.

Novartis İmmünoloji, Hepatoloji ve Dermatoloji Global Medikal Başkanı Prof. Dr. Sam Khalil, anketin Novartis’in ve dermatoloji uzmanlarının sedef hastalığı tedavi seçenekleri arasında seçim yaparken hastaların tercihlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Anket, hastalara sunulan bakımı iyileştirme kararlılığımızı desteklemekte. Hastalar için tıbbı yeniden tasarlamanın ilk adımı, hastaların gerçekte ne istediklerine ve neye ihtiyaç duyduklarına kulak vermektir.”

References

1. Feldman S, et al. Exploring Patient Preferences for the Treatment of Moderate to Severe Psoriasis: a Discrete Choice Experiment Study in the US, Abstract presented at EADV, 2018

2. Niedhardt K. Patient-Relevant Endpoints In Psoriasis – A Literature Review Of Patient Preference Studies. Value Health. 2016;19(7):a571

3. Kauf T L , et al. Psoriasis patients’ willingness to accept side-effect risks for improved treatment efficacy. Journal of Dermatological Treatment. 2015;26(6):507-513

4. Feldman S, et al. Journal of Health Economics and Outcomes Research. 2016;4(2):141-15

5. Gonzalez J M, et al. Comparing preferences for outcomes of psoriasis treatments among patients and dermatologists in the UK: results from a discrete-choice experiment. British Journal of Dermatology. 2017;176(3) 777-785

6. Mease P J, et al. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs 2014;74:423-41.

7. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) World Psoriasis Day website. “About Psoriasis.” Available at: http://www.worldpsoriasisday.com/web/page.aspx?refid=114. Last accessed January 2018.

8. Baran R. The burden of nail psoriasis: an introduction. Dermatol. 2010:221 Suppl 1:1-5.

9. Kumar B, et al. Palmoplantar lesions in psoriasis: a study of 3065 patients. Acta Dermatol Venereol. 2002;82:192-5.

10. Zampieron A, et al. Quality of life in patients with scalp psoriasis. G Ital Dermatol Venereol. 2015 Jun;150(3):309-16

11. Menter, et al. Journal of the American Academy of Dermatology. 2008; 58(5):826-50

12. Chung J, et al. Palmoplantar psoriasis is associated with greater impairment of health-related quality of life compared with moderate to severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2014;71(4):623-32.