Ana Sayfa Ana Sayfa Prostat kanseri ve Nöroendokrin tümörlerdeki atom tedavilerini ülkemizde ilk uygulayan biz olduk

Prostat kanseri ve Nöroendokrin tümörlerdeki atom tedavilerini ülkemizde ilk uygulayan biz olduk

W- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Levent Kabasakal ile kanser tedavisinde radyoiyot ve radyonüklit (atom) tedavileri hakkında konuşacağız.
Değerli Hocam sizi tanıyabilir miyiz?

L.K.-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Anabilim Dalında yaklaşık 30 yıldır özellikle atom tedavileri konusunda çalışıyorum. Bu konuyla ilgili özellikle Lu-177 ile yapılan prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerdeki atom tedavilerini ülkemizde ilk uygulayan kişi oldum. Batı Avrupa‘da da bu tedavi yöntemlerinin öncülerinden biri olduğum söylenebilir. Bunları bir ekip halinde gerçekleştirdim. Çalışma arkadaşlarımla beraber yaptığımız, özellikle radyasyon dozimetrisi üzerine yapılan çalışmalarımız bütün dünyada öncü olarak kabul edilir.

W-  Radyoaktif maddeler bizde kanaat olarak vücuda zararlı olarak bulunmakta, radyoaktif maddelerin tedavi için kullanımı ve bu tedavi yönteminin geçmişini öğrenebilir miyiz?

L.K.-Bu tedavi yöntemi 70 yıldan beri uygulanmaktadır ve yapılan çalışmalar herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını göstermiştir. Bundan 500 yıl önce ünlü tıp adamı Paracelsus, zehir ile ilaç arasındaki farkın miktarı olduğunu söylemiştir. Yani bilinen kimyasal ilaçlar da insanlara zarar verebilir, eğer miktarı iyi ayarlanırsa radyasyon zarar vermez.

W- Radyoaktif akıllı moleküller nasıl elde edilmektedir, ülkemizde üretimi ve uygulama merkezleri var mıdır?

L.K.-Ülkemizde çok gelişmiş bir nükleer tıp endüstrisi vardır. Nükleer tıp işlemlerinde kullanılan ilaçların büyük kısmı ülkemizde üretilmektedir ve yurt dışına ihraç edilmektedir. Ancak, akıllı moleküllerle yapılan atom tedavileri çok yeni ve henüz gelişen uygulamalardır. Bu ilaçların yapısını oluşturan maddelerin tamamı dışarıdan alınmaktadır ve oldukça pahalıdır.

W- Hedeflenmiş moleküler radyonüklid kanser tedavisi (molecular targetted radionuclide cancer therapy) dünya da kabul görüp uygulanmakta mıdır?

L.K.-Evet, çok yeni olmasına rağmen o kadar etkilidir ki hızla kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bir kısmının ise faz 3 çalışmaları yeni yapılmaktadır ve önümüzdeki yıl sonuçları açıklanacaktır.

W-Kişiselleştirilmiş atom tedavisi hangi noktada uygulanmaktadır ve uygulama alanları nelerdir?

L.K.-Kişiselleştirilmiş tedavi benim ekibimle birlikte geliştirdiğimiz bir tedavi yaklaşımıdır. Bu tedavide her hasta ayrı bir birey olarak ele alınmakta ve tedavi planlaması hastanın kendi biyolojik özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Tiroit kanseri ismi her hastada aynı olmakla beraber her hastanın tiroit kanseri farklı özellikler göstermektedir. Biz geliştirdiğimiz bu yöntemle hastalığın özelliklerini belirleyip ona göre tedavi yapıyoruz.

W-Atom (I-131) RAI Tedavisi hangi kanser türlerinde uygulanmaktadır ve bunlara ait aldığınız sonuçları paylaşır mısınız?

L.K.-RAI (radyoiyot) tedavisi iyi differensiye dediğimiz kısmen iyi seyirli olan tiroit kanserlerinde uygulanır. Bu tedavi 70 yıldan fazla zamandır uygulanmaktadır. Hastalarda %98 oranında iyileşme sağlar.

W- Tedavi başarısı yanında tedavinin güvenilirliği hakkında bilgi alabilir miyiz?

L.K.-Bu tedavi son derece güvenilir bir tedavi yöntemidir. Hatta kanser tedavisinde kullanılan en güvenilir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Bugüne kadar bu tedaviye bağlı ciddi yan etki hiç görülmedi

W-Tedavi süreci nasıl olmaktadır?

L.K.-Hastaya ağızdan bir kapsül veriliyor ve üzerindeki radyasyon diğer insanlara zarar vermeyecek miktara inene kadar özel bir odada yatırılıyor. Tedavi süreci bundan ibarettir. Çok kolaydır.

W-Bu tedaviye onkoloji alanı nasıl bakmaktadır, birlikte çalışmalarınız var mıdır?

L.K.-Tiroit kanserinin onkoloji ile ilişkisi pek yoktur. Eğer RAI işe yaramazsa ki bu nadiren olur belk o zaman  onkolojik bazı ilaçlar verilebilir.

W- Uygulamanızda diğer onkoloji medikal&radyoterapi tedavileri devam edebiliyor mu? Kombinasyonlar var mıdır?

L.K.-prostat kanseri için var.
Ancak nöroendokrin tümörler karaciğer kanserleri ve tiroit kanserleri için yok.

W- Bu tedavi SGK kapsamında mıdır?

L.K.-Evet, SGK kapsamındadır.

W-Sonuçlarınızı paylaştığınız ve geliştirme konusunda işbirliği yaptığınız yurt dışından merkezler var mıdır?

L.K.-Evet var, Avusturya, Almanya ve İngiltere.

W-Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz