Ana Sayfa Ecza Manisa Eczacı Odası Tarım Müdürlüklerinin eczane denetimlerine karşı açtığı davada kesin sonuç...

Manisa Eczacı Odası Tarım Müdürlüklerinin eczane denetimlerine karşı açtığı davada kesin sonuç aldı

Manisa Eczacı Odası da Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından eczanelerde denetimler yapılarak, ‘’İşletme Kayıt ve Onay Belgesi ‘’ istenmesi konusunda açtığı davayı kazandı.

T.C. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Mahkemesi, Valiliğin istinaf başvurusunu oybirliği ile reddetti.

Böylece bu konuda açtığı davayı kazanan eczacı odaları listesine Manisa da katılmış oldu.

Manisa Eczacı Odası’nın duyurusu şöyle;

GIDA İŞLETME KAYIT BELGESİ HAKKINDA MAHKEME KARARI –

Bilindiği üzere, eczanelerin çalışma düzen ve işleyişini belirleyen 6197 sayılı kanun ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıkça belirtildiği şekilde Herhangi bir Kurum veya Kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz hükmü amirdir.

Ancak, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından eczanelerimizde denetimler yapılarak, eczanelerimizden ‘’İşletme Kayıt ve Onay Belgesi ‘’ almaları istenmiştir. Eczacılarımız tarafından bu belge temin edilmediği takdirde ise para cezası uygulamaları yapılmıştır.

İlimiz genelinde pek çok meslektaşlarımız tarafından açılan ve kazanılan dava örnekleri mevcut olup, dava sonuçlarına göre , uygulanan para cezaları iptal edilmiştir.

Bununla birlikte söz konusu işlemin tamamen iptali için Odamızca açılan dava sonucu , Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin 22.09.2017 tarih ve 2017/294 esas-2017/1352 karar sayılı kararıyla İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararına Manisa Valiliği’nce istinaf mahkemesine itirazda bulunulmuştur. T.C. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Mahkemesi 02.05.2018 Tarih, 2017/3461 esas ve 201/983 karar sayılı kararı ile KESİN olarak oy birliği ile istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir.

Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin birlik ve kararlılığına bir kez daha tanık olduğumuz bu süreç, hukuken kesin olarak uygulamanın iptali ile sonuçlanmıştır.

Kaynak ve mahkeme kararı için tıklayınız