Ana Sayfa Ana Sayfa İstediğiniz iskontolar firmaların iflası demek

İstediğiniz iskontolar firmaların iflası demek

Üniveriste hastanelerimizin borçları faaliyetlerini etkileyebilir.

Üniversite hastanelerinin borcunu ödeyecek olan Maliye Bakanlığı’nın istediği iskonto, firmaları isyan ettirdi: Kar oranlarımız yüzde 7-10 iken yüzde 27’lere varan iskonto talebi firmaları çıkmaza sokuluyor.

Hande ZEYREK

Üniversite Hastanelerinin tıbbi malzeme ve ilaç alımlarıyla ilgili biriken borçlarını ödeyeceğini açıklayan Maliye Bakanlığı’nın firmaların biriken alacakları için talep ettiği iskonto tutarlarına firmalardan itiraz geldi. Alacak vadesinin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçen tıbbi cihaz satıcıları “Kar oranlarımız yüzde 7-10 iken yüzde 27’lere varan iskonto talebi firmaları çıkmaza sokuluyor. Bakanlık bizi haklı alacağımız üzerinden indirime mecbur bırakıyor” diye isyan etti.

Bir süredir üniversite hastanelerinin yüklü borçları nedeniyle sıkıntıya düşmesi Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirmişti. Hastanelerin tıbbi malzeme ve ilaç alımlarıyla ilgili firmalara biriken borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağı, üniversite hastanelerinin ise Ocak 2020’den itibaren, 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın borçları Maliye Bakanlığı’na geri ödeyeceği açıklandı. Vade farklarıyla birlikte 31 Aralık 2017 itibariyle üniversitelerin borcunun 3,5 milyar liraya çıktığı biliniyor. Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı plana göre 6 Nisan 2018’e kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbı malzemelere ilişkin borçlar firmalara ödenecek. Ancak bakanlık firmalardan alacakları üstünde iskonto yapmalarını istiyor. 19 Nisan’da Resim Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre firmalara olan borçların ödenmesi için alacak tutarının üzerinden belli oranlarda iskonto yapılması şartı var. Bu oranlar da ortalama yüzde 20 ile 30’u buluyor. Bakanlığın iskonto talebini kabul etmeyen firmaların ise alacaklarını henüz bilinmeyen bir tarihte üniversitelerden alabileceği belirtiliyor. Firmaların isyanı da bu noktada başlıyor.

BİZE TEFECİ MUAMELESİ YAPILIYOR

Türkiye’de ve yurt dışında tıbbi cihaz ve ilaç satan büyük bir firmanın yönetici “İskonto uygulamayı kabul etmeyen firmaların vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi konusunda karanlık bir tablo çizilerek, firmalar bu iskontoları kabul etmeye zorlanıyor. Kanunlarla ihaleye giren, kurumun yazılı taahhüdüne güvenip ödeme vadesini hesaplayarak hizmet veren firmaların fahiş karlarla çalışan tefeci konumuna sokulması son derece üzücü bir algı. Laboratuvar grubu firmalar %7-10 civarında kar marjları ile üniversite ihalelerine katılarak hizmet sunar. 2 – 3 sene vadesi geçmiş alacakların %27 ye varan iskonto yapıldığı takdirde ödeneceği açıklandı. Bu ifade laboratuvar sektöründe dar kar marjıyla çalışan firmaların iflas etmesine neden olacaktır. Bundan sonra hizmet verecek olan firmalar tüm risk hesaplamalarını fazlasıyla ortaya koyarak şu anki fiyatların çok çok üzerinde bir bedelle hizmet verecektir ” Diyerek yaşanacak sıkıntıya dikkat çekti.

BANKA FAİZ ORANLARI BİLE BU KADAR YÜKSEK DEĞİL

Ortopedik Tıbbi Malzeme İmalatçıları ve İthalatçıları Derneği (ORDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Delikanlı da konuyla ilgili şöyle konuştu: