Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TÜBA-KLINIK ARAŞTIRMALARDA FAZ ÇALIŞMALARI ve ETIK KURALLAR ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA-KLINIK ARAŞTIRMALARDA FAZ ÇALIŞMALARI ve ETIK KURALLAR ÇALIŞTAYI RAPORU

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Taner DEMİRER
Prof. Dr. Murat ELÇİN
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR
Prof. Dr. Ahmet ÖZET
Prof. Dr. Serdar ÖZKÖK
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR

İÇİNDEKİLER
Sunuş Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR / TÜBA Başkanı ………………………………………………………………………………………………… 04
Önsöz Prof. Dr. Taner DEMİRER / TÜBA Asli Üyesi …………………………………………………………………………………………………… 05
Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Katkı Sunan Çalıştay Üyeleri………………………… 06
1. Pilot Çalışmalar Masası …………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2. Faz I Çalışmaları Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Masası ………………………………………………………………………………… 23
3. Faz II Çalışmaları Masası …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
4. Faz III Çalışmaları Masası ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
5. Faz IV Çalışmaları Masası ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
6. Retrospektif Çalışmalarda Etik Kurallar Masası …………………………………………………………………………………………………. 53
7. Bilimsel Çalışmaların Sigorta Edilmesi ve Yürürlükteki Mevzuatın Değerlendirilmesi Masası……………….. 63
8. İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda Etik Kurallar Masası ………………………………………………………………………………………….. 73
9. Biyobenzer İlaçlarla Yapılan Çalışmalarda Etik Kurallar Masası …………………………………………………………………….. 83
10. Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Masası …………………………………………………………………………………………………………. 93
11. Hasta ve Kamu Farkındalığı Masası ……………………………………………………………………………………………………………………… 99
12. Hayvanlar Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik Kurallar Masası …………………………………………………………………….105